PDA

Näytä tavallinen näkymä : Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemusRisto Koivunen
18.09.2012, 17.48
Osui käsiin melko tuore Liikenneturvan teettämä kyselytutkimus, jossa käsitellään mm. pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemusta. Tutkimus on toteutettu diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Julkaisu löytyy täysimittaisena Liikenneturvan sivuilta:

http://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/tutkimusmonisteet/liitetiedostot/Pyrilyn-vistmissntjen-tuntemus-Liikenneturva2012.pdf

Väistämissääntöjen tuntemusta mitattiin viiden eri tilanteen osalta, jotka olivat:
1.) Suoraan ajava auto ja pyörätien jatke tasa-arvoisessa risteyksessä
2.) Suoraan ajava auto ja pyörätien jatke kärkikolmiolla merkityssä risteyksessä
3.)Kääntyvä auto ja pyörätien jatke
4.) Kiertoliittymästä poistuva auto ja pyörätien jatke
5.) Tasa-arvoinen liittymä, jossa ei ole pyörätietä

Väistämissääntöjen osaaminen ei kauheasti vaikuta tämän tutkimuksen perusteella: ainoastaan 16% kaikista vastaajista osasi vastata oikein kaikkiin viiteen kysymykseen. Vain autolla liikkuvista 13% vastasi oikein kaikkiin viiteen kysymykseen, vain pyörällä liikkuvista näin vastasi 15%, ja sekä autolla että pyörällä liikkuvistakin vain 21%.

ppikkupe
18.09.2012, 18.27
Väistämissääntöjen osaaminen ei kauheasti vaikuta tämän tutkimuksen perusteella: ainoastaan 16% kaikista vastaajista osasi vastata oikein kaikkiin viiteen kysymykseen. Vain autolla liikkuvista 13% vastasi oikein kaikkiin viiteen kysymykseen, vain pyörällä liikkuvista näin vastasi 15%, ja sekä autolla että pyörällä liikkuvistakin vain 21%.

Tekijän omasta tiivistelmästä: "Autoilijat tuntevat pyöräilyn väistämissäännöt paremmin kuin pyöräilijät lukuun ottamatta tapausta, jossa pyöräilijä on väistämisvelvollinen."

Tutkimuksessa oli yksi väistämissääntöä koskeva kysymys, jossa hyvin merkittävä osa autoilijoista vastasi väärin. Kysymys oli: Kenen tulisi liikennesääntöjen mukaan väistää, kun suoraan ajava auto risteää pyörätien jatkeen kanssa tasa-arvoisessa risteyksessä?

Oikea vastaushan on, että pyöräilijä väistää, mutta 46,3 prosenttia autoilijoista vastasivat, että autoilija väistää molemmista suunnista tulevaa pyöräilijää. Tämä ei ole pyöräilyn turvallisuuden kannalta kovin huolestuttava vastausprosentti. Parempihan se on, että väistetään vaikka varmuuden vuoksi. Huolestuttavampaa sen sijaan oli, että myös pyöräilijöistä lähes 40 prosenttia vastasi, että autoilija on väistämisvelvollinen.

E.T.
18.09.2012, 18.28
Aina kun pyörällä auton kanssa kolisee, on syy pyöräilijän asenteissa ja tyhmyydessä harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, ihan sama mitä säännöt sanoo. Jos nyt takaa ajetaan päälle niin toinen juttu, sille ei voi mitään. Karmeeta katsella kohelointia kaupungilla, ajetaan ihan surutta tien yli sivuille vilkuilematta ym kivaa. Joo kyllä auto väistää mulla on etuoikeus...:p

Aina pitää itse katsoa ettei jää auton alle ja pyörittää vähän sitä päätä ja pitää vauhti aisoissa, vähän kuulostella ja katsoa kääntyykö se auto eteen tms. Kun ajattelee että kaikki muut on idiootteja niin pysyy hengissä aika pitkään liikenteessä. Autoon ei voi vaikuttaa, omaan kulkineeseen voi.

Omista oikeuksista voi pitää kiinni ja vähän haastaa autoilijaa mutta sitten pitää olla ihan varma ettei kolauta jos auto ei piittaa säännöistä. Tänäänkin oli kaksi mahdollisuutta ajaa auton alle ja foorumimarttyyriksi. Olkaahan varovaisia siellä ulkona......

Tämmönen väistämissääntö mulla ollut käytössä ja edelleen hengissä olevien kerhossa....

tirsintarsi
18.09.2012, 19.34
Aina pitää itse katsoa ettei jää auton alle ja pyörittää vähän sitä päätä ja pitää vauhti aisoissa, vähän kuulostella ja katsoa kääntyykö se auto eteen tms. Kun ajattelee että kaikki muut on idiootteja niin pysyy hengissä aika pitkään liikenteessä. Autoon ei voi vaikuttaa, omaan kulkineeseen voi.

Omista oikeuksista voi pitää kiinni ja vähän haastaa autoilijaa mutta sitten pitää olla ihan varma ettei kolauta jos auto ei piittaa säännöistä.


Tätä komppaan täysin!

Deriv
19.09.2012, 02.28
Jos nyt takaa ajetaan päälle niin toinen juttu, sille ei voi mitään.

Voihan sille. Aina kun takaa kuuluu moottorin jylinää niin ojaan on ohjattava. Oma vika, jos jää alle.

M. Ouvinen
19.09.2012, 06.41
"Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita pyöräilyonnettomuuksia käsitelleessä selvityksessä (Karvinen 2011) tarkasteltiin 55
vuosina 2008–2010 sattunutta onnettomuutta. Tiedot kustakin onnettomuudesta
poimittiin tutkijalautakuntien kokoamista onnettomuuskansioista. Suurimmassa osassa
tarkastelluista tapauksista onnettomuuden taustalla oli pyöräilijän virheellinen toiminta.
Yhteensä 32 tapauksessa eli noin 58 prosentissa tarkastelluista onnettomuuksista
pyöräilijä rikkoi jotakin liikennesääntöä onnettomuutta edeltävällä hetkellä. Näitä
rikkomuksia olivat liikennevalojen tai kärkikolmion noudattamatta jättäminen, muun
väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen joko ajoradalla tai pyörätien jatkeella,
pyöräily suojatiellä, joka ei ole pyörätien jatke, siirtyminen ajoradalla yllättäen
vasemmalle takaa tulevan eteen sekä toisee"

ppikkupe
19.09.2012, 09.20
Selkeästi otanta on vääristynyt tai tulos väärin tulkittu. Foorumitiedon mukaan autoilija on syyllinen 80% niistä pyöräilyonnettomuuksista, joissa toisena osapuolena on auto.

Matsuma
19.09.2012, 09.21
Tuolta näkee hyvin tiivistelmän muodossa tulokset. Tilastolliset erot ovat pienet.
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/index.php?we_objectID=8363

Matsuma
19.09.2012, 09.23
Selkeästi otanta on vääristynyt tai tulos väärin tulkittu. Foorumitiedon mukaan autoilija on syyllinen 80% niistä pyöräilyonnettomuuksista, joissa toisena osapuolena on auto.

Vuosina 2008-2010 55 loukkaantunutta pyöräilijää koko Suomessa?

kolistelija
19.09.2012, 10.00
Saattaahan se tilasto olla erilainen jos kaikki sattuneet onnettomuudet huomioitaisi. Autolla on yleensä pienempi nopeus sellaisessa tilanteessa jossa on väistämisvelvollinen fillariin nähden. Uskoisin näin ollen että suhdeluku olisi siinä tapauksessa huonompi autoilijan kannalta.

maantienässä
19.09.2012, 10.28
kukahan insinööri on keksinyt tai varmaankin lakimies, sanan pyörätien jatke. Se on varmaan ensimmäinen hämäävä /epämääräinen käsite, kun ihminen lukee tai häneltä kysytään asioita. En minä ainkaan miellä sanaa jatke, miksikään järkeväksi.:seko:

ppikkupe
19.09.2012, 10.29
Uskoisin näin ollen että suhdeluku olisi siinä tapauksessa huonompi autoilijan kannalta.

Joo, hiiteen objektiivinen tutkimustulos. Mutulla sitä on ennenkin väitelty ja ennakkokäsityksiä tuettu.

kolistelija
19.09.2012, 10.36
Joo, hiiteen objektiivinen tutkimustulos. Mutulla sitä on ennenkin väitelty ja ennakkokäsityksiä tuettu.
Etkä tainnut lukea ihan kunnolla? Vai missasinko jotain?

TommiM
19.09.2012, 11.41
Vuosina 2008-2010 55 loukkaantunutta pyöräilijää koko Suomessa?

55 menehtynyttä pyöräilijää.

3.3.1. http://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/tutkimusmonisteet/liitetiedostot/Pyrilyn-vistmissntjen-tuntemus-Liikenneturva2012.pdf

ppikkupe
19.09.2012, 12.45
Etkä tainnut lukea ihan kunnolla? Vai missasinko jotain?

Ainakin vedit hatusta melko ihmeellisen päätelmän.

Tutkimuksessa oli huomioitu kuolemaan johtaneet onnettomuudet, eli onnettomuudet, joissa kohtaamisnopeus on todennäköisesti ollut suuri. Tämä jättää tietenkin hyvä-pyöräilijä paha-autoilija -keskustelun takaportin niille onnettomuuksille, joissa kohtaamisnopeus on ollut pieni.

Mutta millä ihmeen logiikalla kohtaamisnopeus olisi ollut pieni - ja siten vammautumisriski pienempi - nimenomaan niissä onnettomuuksissa, joissa autoilijalla olisi ollut väistämisvelvollisuus? Jos autoilija jättää kärkikolmion noudattamatta tai posottaa päin punaisia, niin eihän hän silloin hidasta vaan painaa suorilla risteyksen läpi.

...

"Toisen osapuolen virheestä aiheutui noin 29 prosenttia kuolemaan johtaneista pyöräilyonnettomuuksista."

Toisin sanoen pyöräilykuolemat saataisiin leikattua kolmannekseen pelkästään sillä, että pyöräiljät itse a) opettelisivat ajamaan ja käyttäisivät suojavälineitä sekä b) toimisivat liikenteessä liikennesääntöjen mukaisesti.

lansive
19.09.2012, 12.51
Toisin sanoen pyöräilykuolemat saataisiin leikattua kolmannekseen pelkästään sillä, että pyöräiljät itse a) opettelisivat ajamaan ja käyttäisivät suojavälineitä sekä b) toimisivat liikenteessä liikennesääntöjen mukaisesti.

Vielä paremmin liikenneturvallisuus paranisi, jos kohdat a ja b toteutuisivat myös moottoriajoneuvojen kuljettajien osalta, koska myös muut kuin polkupyörien kanssa tapahtuneet onnettomuudet vähenisivät.

ppikkupe
19.09.2012, 12.55
Totta, mutta vaikka mieli kovasti tekisi, niin minulla ei vain ole mitään mahdollisuutta kontrolloida muiden tekemisiä. Voin vaikuttaa ainoastaan siihen, miten itse toimin liikenteessä.

Oatmeal Stout
19.09.2012, 13.01
Toisin sanoen pyöräilykuolemat saataisiin leikattua kolmannekseen pelkästään sillä, että pyöräiljät itse a) opettelisivat ajamaan ja käyttäisivät suojavälineitä sekä b) toimisivat liikenteessä liikennesääntöjen mukaisesti.
Huomattavassa osasssa noista perustuu vain henkiinjääneen osapuolen havaintoihin, ei puolueettomaan tutkimukseen.
Osassa "yllättäen eteen kääntyneen" pyöräilijän kuolemisissa on kuitenkin näytetty suuntamerkkiä ja aloitettu ryhmittyminen keskiviivan tuntumaan vasemmalle kääntymistä varten etenkin valta- ja kantateiden onnettomuuksista, missä nopeuserot ovat suuret. On se psykologinen oikeus omaan suoritukseen vahvemman ehdoilla.

ppikkupe
19.09.2012, 13.12
Osassa "yllättäen eteen kääntyneen" pyöräilijän kuolemisissa on kuitenkin näytetty suuntamerkkiä ja aloitettu ryhmittyminen keskiviivan tuntumaan vasemmalle kääntymistä varten etenkin valta- ja kantateiden onnettomuuksista

Voisin kysäistä, että mihinkäs tämä väite perustuu ja montako tällaista onnettomuutta tutkimusjaksolle on mahtunut. Mutta enpäs kysy.

Kysyn sen sijaan, että onko se niin, että jos vaihdan kaistaa tai ryhmityn vasemmalle, niin suuntamerkkiä näyttämällä väistämisvelvollisuus onkin sillä takaa lähestyvällä nopeammalla ajoneuvolla? Eli ne kiihdytyskaistalta valtatielle neljää kymppiä tulevat ja taakseen katsomattomat kuskit ovat oikeassa, koska heillä on ollut vilkku vasemmalle?

kolistelija
19.09.2012, 13.13
Ainakin vedit hatusta melko ihmeellisen päätelmän.

Tutkimuksessa oli huomioitu kuolemaan johtaneet onnettomuudet, eli onnettomuudet, joissa kohtaamisnopeus on todennäköisesti ollut suuri. Tämä jättää tietenkin hyvä-pyöräilijä paha-autoilija -keskustelun takaportin niille onnettomuuksille, joissa kohtaamisnopeus on ollut pieni.

Mutta millä ihmeen logiikalla kohtaamisnopeus olisi ollut pieni - ja siten vammautumisriski pienempi - nimenomaan niissä onnettomuuksissa, joissa autoilijalla olisi ollut väistämisvelvollisuus? Jos autoilija jättää kärkikolmion noudattamatta tai posottaa päin punaisia, niin eihän hän silloin hidasta vaan painaa suorilla risteyksen läpi.

...

"Toisen osapuolen virheestä aiheutui noin 29 prosenttia kuolemaan johtaneista pyöräilyonnettomuuksista."

Toisin sanoen pyöräilykuolemat saataisiin leikattua kolmannekseen pelkästään sillä, että pyöräiljät itse a) opettelisivat ajamaan ja käyttäisivät suojavälineitä sekä b) toimisivat liikenteessä liikennesääntöjen mukaisesti.
En missään vaiheessa vähätellyt tutkimusta tai sen tuloksia. Enkä käy mitään henkilökohtaista pyörä vs. auto taistelua.

Sen sijaan heitin ilmoille oman arvioni siitä mihin auuntaan tuo suhdeluku muuttuisi jos kaikki onnettomuudet huomioitaisi. Se taas perustui siihen tien rakenne tai muu autoliikenne pakottaa autoilijan hidastamaan vauhtia useimmissa sellaisissa tilanteissa jossa hänellä on väiatämisvelvollisuus. Olisi hyvinkin kummallista jos se ei polarisoisi tutkimustuloksia.


Paha auto - hyvä pyörä... :D

maantienässä
19.09.2012, 13.18
mutta rampilta päätielle tulevilla on aina kolmio eli tulevat kolmion takaa, joten ovat aina väärässä kun kylkeen tai eteen tulevat

Marsusram
19.09.2012, 13.36
Kysyn sen sijaan, että onko se niin, että jos vaihdan kaistaa tai ryhmityn vasemmalle, niin suuntamerkkiä näyttämällä väistämisvelvollisuus onkin sillä takaa lähestyvällä nopeammalla ajoneuvolla?
Konalassa kerran näytin suuntamerkkiä ja ryhmityin pyöräkaistalta vasemmalle kääntyvälle kaistalle. Hetken päästä nopeampi auto ohitti oikealta (heitti rapaa päälle), kiilasi eteen (aiheuttaen paniikkijarrutuksen ja lähes kaatumisen loskan ja jään takia) ja kääntyi vasemmalle.
Kävin sitten vähän matkan päähän pysähtyneestä autosta tiukkaamassa kuskilta että eikö tuo ole kiellettyä, varsinkin kun talviliukkaassa paikassa suorittaa ohituksen väärältä puolen ja kiilaa toisen eteen.
Kuski väitti ohittaneensa laillisesti, ihmetteli että mitä teen pyörällä keskellä tietä ja näki kyllä itse ettei osunut..

ppikkupe
19.09.2012, 13.59
Konalassa kerran näytin suuntamerkkiä ja ryhmityin pyöräkaistalta vasemmalle kääntyvälle kaistalle. Hetken päästä nopeampi auto ohitti oikealta ... Kävin sitten vähän matkan päähän pysähtyneestä autosta tiukkaamassa kuskilta että eikö tuo ole kiellettyä, varsinkin kun talviliukkaassa paikassa suorittaa ohituksen väärältä puolen

Vasemmalle kääntyvää ajoneuvoa ei saa ohittaa vasemmalta vaan ohitus on nimenomaan suoritettava oikealta.

"Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. Milloin edellä kulkeva kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, se on kuitenkin ohitettava oikealta," sanoo laki ja terve käytäntö.

maantienässä
19.09.2012, 14.08
yleensähän nuo Marsun kuvaamat tilanteet johtuvat siitä, että kun pyörä etenee sen verran autoa hitaammin, niin autoilija ajattelee että hän ehtii ohittaa pyöräilijän ennen omaa kääntymistään. Vaikka ei kai risteysalueella saa ohitella ketään, jos siellä on kaistaviivat

Jman
19.09.2012, 14.39
Kysyn sen sijaan, että onko se niin, että jos vaihdan kaistaa tai ryhmityn vasemmalle, niin suuntamerkkiä näyttämällä väistämisvelvollisuus onkin sillä takaa lähestyvällä nopeammalla ajoneuvolla?

Toivottavasti et aja autoa, jos tällaista pitää kysyä. Vastaan varmuuden vuoksi: tottakai väistämisvelvollisuus on takaa tulevalla, ellei sitten tämä kaistanvaihto/ryhmittyminen ole alkanut silloin kun ohittava ajoneuvo on jo kohdalla (tai hyvin lähellä). Ei ole mitään eroa onko tämä kaistaa vaihtava/ryhmittyvä ajoneuvo moottorikäyttöinen vai polkuvoimalla liikkuva.Eli ne kiihdytyskaistalta valtatielle neljää kymppiä tulevat ja taakseen katsomattomat kuskit ovat oikeassa, koska heillä on ollut vilkku vasemmalle?
No ei...:rolleyes: He eivät "vaihda kaistaa" vaan tulevat kolmion takaa käytännössä risteykseen, jossa kääntyvät etuajo-oikeutetulle tielle.

Jman
19.09.2012, 14.42
Vasemmalle kääntyvää ajoneuvoa ei saa ohittaa vasemmalta vaan ohitus on nimenomaan suoritettava oikealta.

"Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. Milloin edellä kulkeva kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, se on kuitenkin ohitettava oikealta," sanoo laki ja terve käytäntö.

Näin toki. Unohdit tosin sitten tuon ohituksen jälkeen tapahtuneen varsinaisen liikennerikkomuksen.

Kolnaako
19.09.2012, 14.42
Pyöräilijällä on oikeus kääntyä vasemmalle. Takaa tulevalla on velvollisuus väistää ja tarvittaessa ohitus tapahtuu oikealta. Tietysti pyöräilijä ei saa poukata varoittamatta takaatulijan keulan eteen. Maantiellä ongelmana on suuri nopeusero, autonkuljettaja ei tajua kuinka nopeasti hän saavuttaa kääntymismerkkiä näyttävän pyöräilijän. Traktoritkin tuntuvat olevan monille ongelma ja ajetaan niiden perään kun ei osata arvioida nopeuseroa. Muutenkin vähän ihmetyttää nää peräänojojen yleisyy - luulisi sitä näkevän suoraan edessä ajavan auton vaikka olisi millaiset A-pilarit ja Elvis-lilluttimet autossa?

ppikkupe
19.09.2012, 15.07
Toivottavasti et aja autoa, jos tällaista pitää kysyä. Vastaan varmuuden vuoksi: tottakai väistämisvelvollisuus on takaa tulevalla, ellei sitten tämä kaistanvaihto/ryhmittyminen ole alkanut silloin kun ohittava ajoneuvo on jo kohdalla (tai hyvin lähellä). Ei ole mitään eroa onko tämä kaistaa vaihtava/ryhmittyvä ajoneuvo moottorikäyttöinen vai polkuvoimalla liikkuva.

Käsittääkseni ainoa ero on siinä tilanteessa, jos linja-auto haluaa siirtyä takaisin kaistalle. Tällöin takana tulevilla on velvollisuus tarvittaessa vaikka pysähtyä.

Muutoin se on nimenomaan pyöräkaistalta keskikaistalle ryhmittyvän tai muuten kaistanvaihtajan velvollisuus antaa paitsi suuntamerkki hyvissä ajoin, niin myös varmistua siitä, että ei aiheuta liikkeellään vaaraa tai tarpeetonta estettä. Merkinanto ei tuosta vastuusta vapauta. Yksi vaaratilanne sekä esteen aiheuttaminen on esimerkiksi se, että autoilijan saattaa olla vaikea havaita, kuinka hitaasti pyöräilijä todellisuudessa etenee.

Tietenkin sujuvaan ja kohteliaaseen liikennekäyttäytymiseen kuuluu, että havaitessaan jonkun haluavan kaistaa vaihtaa, antaa hänelle myös tilaa. Mutta jos onnettomuustilannetta aletaan syyllistä hakemaan, niin ei siinä katsota kuka oli kohtelias, vaan kumpi rikkoi liikennesääntöjä.

Marsusram
19.09.2012, 15.09
yleensähän nuo Marsun kuvaamat tilanteet johtuvat siitä, että kun pyörä etenee sen verran autoa hitaammin, niin autoilija ajattelee että hän ehtii ohittaa pyöräilijän ennen omaa kääntymistään. Vaikka ei kai risteysalueella saa ohitella ketään, jos siellä on kaistaviivat
Kaistaviivat koukkauskohdassa on, mutta autoilija ei niitä varmaan jään ja loskavallien takia nähnyt. Tuli suoraan menevältä oikealta kaistalta vähän ennen risteystä vasemmalle kääntyvälle kaistalle ryhmittyneen ajoneuvon eteen, eikä huomioinut olosuhteiden vaatimaa varovaisuutta.
Kuskin asenne vaan kertoi että ei ymmärtänyt polkupyörän olevan ajoneuvo, jolla ryhmitytään kaistoille kuten muillakin ajoneuvoilla.

Tassu
19.09.2012, 16.18
Käsittääkseni ainoa ero on siinä tilanteessa, jos linja-auto haluaa siirtyä takaisin kaistalle. Tällöin takana tulevilla on velvollisuus tarvittaessa vaikka pysähtyä.
Niin mistä se bussi siirtyy takas kaistalle?Kaistaviivat koukkauskohdassa on, mutta autoilija ei niitä varmaan jään ja loskavallien takia nähnyt. Tuli suoraan menevältä oikealta kaistalta vähän ennen risteystä vasemmalle kääntyvälle kaistalle ryhmittyneen ajoneuvon eteen, eikä huomioinut olosuhteiden vaatimaa varovaisuutta.
Kuskin asenne vaan kertoi että ei ymmärtänyt polkupyörän olevan ajoneuvo, jolla ryhmitytään kaistoille kuten muillakin ajoneuvoilla.
Tuskin olisi tehnyt tätä temppua jos ajoneuvo olisikin ollut vähän hitaammin menevä auto.

Sä olit ekana kääntyvien kaistalla niin ekana myös käännyt. Mutta idioottiautoilijoitahan riittää.

Jman
19.09.2012, 16.22
Muutoin se on nimenomaan pyöräkaistalta keskikaistalle ryhmittyvän tai muuten kaistanvaihtajan velvollisuus antaa paitsi suuntamerkki hyvissä ajoin, niin myös varmistua siitä, että ei aiheuta liikkeellään vaaraa tai tarpeetonta estettä.

Tottakai. Sillä nyt vain ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että takaa tulevan on väistettävä. Siis kun ryhmittyjä/kaistan vaihtaja on on ensin varmistunut ettei aiheuta vaaraa.


Yksi vaaratilanne sekä esteen aiheuttaminen on esimerkiksi se, että autoilijan saattaa olla vaikea havaita, kuinka hitaasti pyöräilijä todellisuudessa etenee.
On toki, mutta autoilijan aiheuttama vaaratilanne. Kyllä liikenteessä pitää pystyä havaitsemaan kuinka nopeasti edellä oleva ajoneuvo kulkee ja pystyä tarvittaessa tähän turvallisesti reagoimaan. Muuten on ollut vikaa joko nopeudessa, kuljettajan huomiokyvyssä tai reaktioissa (esimerkiksi jonkin häiriötekijän vuoksi).

Oatmeal Stout
19.09.2012, 16.31
Kysyn sen sijaan, että onko se niin, että jos vaihdan kaistaa tai ryhmityn vasemmalle, niin suuntamerkkiä näyttämällä väistämisvelvollisuus onkin sillä takaa lähestyvällä nopeammalla ajoneuvolla? Eli ne kiihdytyskaistalta valtatielle neljää kymppiä tulevat ja taakseen katsomattomat kuskit ovat oikeassa, koska heillä on ollut vilkku vasemmalle?
Kaikki ne, jotka ajavat muualla kuin moottori- tai moottoriliikenneteillä on ehdoton kielto ohittaa vasemmalta vasemmalle kääntyvää ajoneuvoa ja laissa on jopa ohjeistus, koska sellaisen saa ohittaa oikealta jopa piennaralueella käyden. Ennen kääntymistä toki annetaan suuntamerkki ja ryhmitytään keksiviivan tuntumaan.
Jos joskus harkitset ajoneuvon kuljettamiseen liittyviä velvoitteita, niin esimerkiksi autokoulut ovat oivia opinlähteitä ja sitä kautta voi jopa saada tositteen kyvykkyydestä ohjata ajoneuvoa.

Vanhapuuma
19.09.2012, 16.43
Täytyy kyllä myöntää, etten olisi tiennyt kaikkiin oikeita vastauksia. Minulta kysyttäessä pyöräilijä väistää aina, olipa se sinänsä oikea vastaus kysymykseen tai ei. Itse en kovin mielelläni lähde haastamaan autoja, siinä voi tulla pipi.

Lisäksi myönnän, etten aina noudata liikennesääntöjä, vaan menen "joustavuuden" varjolla. Tähän kuuluu se, että tarkoituksellisesti en ala poukkoilemaan kelvien ja maantien väliä, menen käytännössä aina autotiellä jos se on mahdollista. Tämäkään ei varmasti ole oikea ratkaisu lainopillisesti, mutta se tuo tiettyä turvaa siinä mielessä, että autoilijan ainakin pitäisi tietää, että minulla on vain yksi suunta - eteenpäin. Käännyttäessä tarkistan aina tuleeko takaa ketään, jos tulee, odotan, jos ei tule, näytän silti kädellä mihin ryhmityn ja minne käännyn hyvissä ajoin. Jos tulee kauempaa, varmistan, että tulee tarpeeksi kaukaa ja autoilija myös hidastaa, näytän aina myös kädellä mitä aion tehdä. Käsi on hyvä vilkku, ja vilkkua tulee aina käyttää tarpeeksi (tämä myös autoilijoille, se helpottaa yllättävän paljon ennakoimista liikenteessä).

Näillä ohjesäännöillä en ole vielä joutunut kahnauksiin autojen kanssa, eikä voi puhua edes merkittävistä läheltä piti-tilanteista. Ne muutamat harvat kaatuilut ovatkin sitten tulleet käytännössä kelveillä pikkuihmisten ja koirien poukkoilun kanssa, useimmiten olen tosin ehtinyt pysäyttämään mutta pysähtyneessä vauhdissa sitten kaatunut ja ai karamba polvea, kyynärpäätä ja olkapäätä.

Pieni elämänkerta siis tähän väliin, näemmä, mutta tarkoituksena oli sanoa, että olen välillä kauhulla katsellut kuinka jotkut pyöräilijät eivät kovin varman päälle pelaa autojen keskellä. Se ei välttämättä ole niin vaikeaa, ja kandee tiedostaa myös se, että niin autoilijat kuin pyöräilijätkään eivät aina ole yhtä valppaalla mielellä liikenteessä kuin voisi toivoa: tämä on ihan ymmärrettävää. Ja pätee myös itseeni kumpaakin ajoneuvoa kyyditessäni (sitä pienempää tietenkin aivan shaakelin kovaa maantiellä, suoraan alamäkeen, myötätuuleen, aurinkoisena päivänä).

ppikkupe
19.09.2012, 17.19
Tottakai. Sillä nyt vain ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että takaa tulevan on väistettävä. Siis kun ryhmittyjä/kaistan vaihtaja on on ensin varmistunut ettei aiheuta vaaraa.

Kaistaa saa vaihtaa ainoastaan, jos se voi tapahtua vaaratta JA muita tarpeettomasti estämättä. Kyllä esteettömyys-ehdosta minun tulkinnan mukaan seuraa se, että hitaampi ajoneuvo tarpeen vaatiessa vaikka odottaa vuoraan. Kaistan vaihtoa voi myös ennakoida. Sitä ei tarvitse - tai edes saa - tehdä vasta risteysalueella.

Detergent
19.09.2012, 19.37
Sinänsä liikennesäännöt ovat selkeät ja toimivat, jotenkin olisin aikanaan toivonut, että sääntöjä laadittaessa olisi lähdetty siitä, että se jolla on potentiaali aiheuttaa vaaraa väistää eli pyöräilijä väistää jalankulkijaa ja auto kaikkia muita. Tämä olisi jotenkin älyllisesti perusteltavissa oleva sääntö. Siksikin, että suuri osa pyöräilijöistä on alaikäisiä ja autottomia ja liikennesäännöt tulevat usein tutuksi vasta autokoulussa.:seko:

M. Ouvinen
19.09.2012, 20.15
Huomattavassa osasssa noista perustuu vain henkiinjääneen osapuolen havaintoihin, ei puolueettomaan tutkimukseen.
Osassa "yllättäen eteen kääntyneen" pyöräilijän kuolemisissa on kuitenkin näytetty suuntamerkkiä ja aloitettu ryhmittyminen keskiviivan tuntumaan vasemmalle kääntymistä varten etenkin valta- ja kantateiden onnettomuuksista, missä nopeuserot ovat suuret. On se psykologinen oikeus omaan suoritukseen vahvemman ehdoilla.

Meillä Suomessa kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet tutkii puolueeton tutkintalautakunta, eikä siinä pelkästään henkiin jääneen osapuolen lausuntoja uskota.

Oatmeal Stout
19.09.2012, 20.55
Meillä Suomessa kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet tutkii puolueeton tutkintalautakunta, eikä siinä pelkästään henkiin jääneen osapuolen lausuntoja uskota.
Näinhän se on, myös kutostiellä, mutta tuntemattomasta syystä kaistalla sivusuunnassa liikkunut pyöräilijä kuoli vasenta kättä heiluttaen.
Hämmästykseni he tutkiessaan eivät välttämättä ole yhteydessä viranomaisiin yhteydessä olleeseen silminnäkijään.

Hyötypolkija
19.09.2012, 20.58
Sen sijaan heitin ilmoille oman arvioni siitä mihin auuntaan tuo suhdeluku muuttuisi jos kaikki onnettomuudet huomioitaisi.

Ja oletkin arviossasi ehkä vain 100%:n varmuudella täysin oikeassa.

Lisäksi ainakin itseäni kiinnostaa eniten ne onnettomuustapaukset, jotka ovat sattuneet jollekin muulle, kuin puutteellisilla aisteilla varustetulle, juopolle tai hullulle. Veikkaan nimittäin, että kuolemaan johtaneissa tapauksissa on aika paljon niitä. Ihan sama kuin autoliikenteessä vain murto-osa niistä noin 400:sta vuosittain kuolleesta on ollut mukana ihan täysillä valoilla. Henkilökohtaisella tasolla aika epäkiinnostavaa tilastoa.

Jos jätettäisiin tuo "juoppohullujen" osuus pois ja otettaisiin mukaan myös kaikki vähäisiinkin henkilövahinkoihin johtaneet tapaukset, osuudet todellakin muuttuisivat täysin eri näköisiksi. Omia pyöräilykilometrejäkin on kaupunkiliikenteessä kertynyt jo sen verran monta kymppitonnia, että sen tuomista läheltä piti -tilanteistakin saa jo ihan pätevän tilaston tukemaan tuota väitettä.


Milloin edellä kulkeva kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, se on kuitenkin ohitettava oikealta," sanoo laki ja terve käytäntö.

Joo ja laista löytyy myös, että tuo ohitus on tehtävä riittävällä marginaalilla. Lisäksi jos ohitettu joutuu tekemään ohittajan kiilaus+jarrutus yhdistelmän takia hätäjarrutuksen, on rikottu jo toistamiseen lakia.
No tekihän se edes jotain sallittua, siis periaatteessa oikealta voi toki erikoistilanteissa ohittaa.

Risto Koivunen
19.09.2012, 21.21
Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet tuppaavat tapahtumaan iäkkäille pyörällä liikkujille:

http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2012/04/20/positiivinen-diskriminaatio-pelastaisi-liikenteessa/

Alkoholin osuudesta kuolemaan johtaneissa pyöräilyonnettomuuksista en ole vielä nähnyt tilastoa.

M. Ouvinen
19.09.2012, 22.18
Kohta 2.3.1 Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet.

Alkoholin osuus 22% ja 15%.

IncBuff
19.09.2012, 22.20
Onko tilastoa monessako kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa pyöräilijällä oli kypärä :rolleyes:

Risto Koivunen
19.09.2012, 22.42
Kohta 2.3.1 Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet.

Alkoholin osuus 22% ja 15%.

Kappas vain, siellähän se olisi ollut ihan nenän edessä, ja asianmukaisin lähdeviittein. Kiitoksia!

Huuhkis
21.09.2012, 09.49
pyöräilijä rikkoi jotakin liikennesääntöä onnettomuutta edeltävällä hetkellä
[...] siirtyminen ajoradalla yllättäen vasemmalle takaa tulevan eteen


Ihmettelen tällaista ilmaisua "liikennesääntöjen rikkomisena", jos nyt ei puhuta kaistan vaihtamisesta, joka on kokonaan toinen juttu. Kaistan vaihtaja on väistämisvelvollinen.

Pyöräilijä on rikkonut liikennesääntöjä siinä tapauksessa, ettei ole näyttänyt suuntamerkkiä ennen ryhmittymistään tai kääntymistään vasemmalle. Suuntamerkin näyttämisestä tai näyttämättä jättämisestä ei jää todisteita, ja asia pitää ratkaista osapuolten tai todistajien kertomusten perusteella. Jos pyöräilijä kuolee, hänen kertomustaan tapahtuneesta ei koskaan kuulla. Suhtautuisin siis aika skeptisesti tällaisiin väittämiin.

Toisekseen, miten ihmeessä edessä oleva voi siirtyä takaa tulevan eteen? Samalla kaistalla edessä oleva on jo valmiiksi takana olevan edessä. Ei hän mitenkään mystisesti *siirry* sinne eteen uudestaan. Joko autoilija on niin sanotusti ajanut perään, tai lähtenyt ohittamaan pyöräilijää. Mahdollisia mokia ovat liian suuri tilannenopeus, liian pieni turvaväli, ohittaminen vasemmalta kun edessä kulkeva kääntyy tai valmistautuu kääntymään vasemmalle, tai ohittaminen ilman että varmistutaan siitä, ettei se aiheuta vaaraa. Mielikuvaharjoituksena jokainen voi kuvitella kyseisenlaisen onnettomuustilanteen siten, että molemmat osapuolet ovat autoilijoita. Mitkä voivat olla mahdollisia syitä onnettomuuteen? Kumpi osapuoli on silloin rikkonut liikennesääntöjä? Samat liikennesäännöt ovat voimassa silloinkin, kun vasemmalle kääntyvä ajoneuvo on polkupyörä.

Jake_Kona
21.09.2012, 10.38
Tässä esimerkkinä tapaus jossa itse ajoin autolla.

Valtatie, pimeä, pari senttiä lunta ( pientareellä enemmän), ajoura sula.

Edessä ninjapyöräilijä mummiksella puhuu kännykkään, musta huppari, mustat housut, ei kissansilmää pyörässä, ajaa epävarmasti yhdellä kädellä keskellä valtatien kaistaa.
Auto tulee vastaan ja sen valokeilassa näen jotain liikettä 50 m päässä. Jarrutan hölkkävauhtiin, koska en mahdu ohi ja auto tulee vastaan. Takaa lähestyy pakettiauto joka ei tiedä pyöräilijästä, jarrutusaika/ matka ei riitä turvalliseen pysähtymiseen ja menettää autonsa hallinnan. Ei kuitenkaan törmää minuun eikä pyöräilijään vaan saa ohjattua lumisohjoiseen penkkaan. Ei näyttänyt syntyneen mitään vauriota ja kaikki jatkavat toimiaan entiseen malliin. Idioottipyöräilijä on toivottavasti vielä hengissä. Ei muuten autojen jarruttelu vaikuttanut hänen polkemisnopeuteensa ja ajolinjoihinsa mitenkään. Liekö huumeissa

ppikkupe
21.09.2012, 11.32
Toisekseen, miten ihmeessä edessä oleva voi siirtyä takaa tulevan eteen? Samalla kaistalla edessä oleva on jo valmiiksi takana olevan edessä. Ei hän mitenkään mystisesti *siirry* sinne eteen uudestaan.

Jos tiellä on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, on polkupyörää kuljetettava pientareella - ei kaistalla. Ilman piennartakin on polkupyörää kuljetettava niin lähellä oikeaa reunaa kuin mahdollista - ei siis keskellä katua. Sieltä laidasta on hitaamman ajoneuvon erittäin helppo muuta liikennettä huomioimatta yllättäen koukata takaa tulevien eteen. Siinä ei paljon vasemmalle vilkuttelu silloin auta, jos autoilijalle ei jätetä aikaa reagoida.

Lisäksi kääntyessään ei muutenkaan saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan liikkuville. Siinäkään ei vasemmalle vilkuttelu anna pyöräilijälle minkäänlaista etuajo-oikeutta, vaan tarpeen vaatiessa hän vaikka pysähtyy tai ajaa risteyksen suoraksi.

Polkupyörä saa kääntyä risteyksessä vasemmalle myös oikeanpuoleista laitaa käyttäen, mutta jos pyöräilijä kuitenkin ryhmittyy vasemmalle, niin lakikin vaatii sen, että ryhmittyminen tulee aloittaa hyvissä ajoin. Siinä pitäisi jäädä silloin aikaa sille, että pyöräilijä voi katsoa, ettei hän *siirry* hitaampana kenenkään takaatulevan eteen.

hannupulkkinen
21.09.2012, 12.04
ppikkupe toistaa itseään. Periksi ei voi antaa vaikka on ihan selvästi väärässä.

kolistelija
21.09.2012, 12.07
Jos tiellä on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, on polkupyörää kuljetettava pientareella - ei kaistalla. Ilman piennartakin on polkupyörää kuljetettava niin lähellä oikeaa reunaa kuin mahdollista - ei siis keskellä katua. Sieltä laidasta on hitaamman ajoneuvon erittäin helppo muuta liikennettä huomioimatta yllättäen koukata takaa tulevien eteen. Siinä ei paljon vasemmalle vilkuttelu silloin auta, jos autoilijalle ei jätetä aikaa reagoida.

Lisäksi kääntyessään ei muutenkaan saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan liikkuville. Siinäkään ei vasemmalle vilkuttelu anna pyöräilijälle minkäänlaista etuajo-oikeutta, vaan tarpeen vaatiessa hän vaikka pysähtyy tai ajaa risteyksen suoraksi.

Polkupyörä saa kääntyä risteyksessä vasemmalle myös oikeanpuoleista laitaa käyttäen, mutta jos pyöräilijä kuitenkin ryhmittyy vasemmalle, niin lakikin vaatii sen, että ryhmittyminen tulee aloittaa hyvissä ajoin. Siinä pitäisi jäädä silloin aikaa sille, että pyöräilijä voi katsoa, ettei hän *siirry* hitaampana kenenkään takaatulevan eteen.
Toki pyöräilijän on katsottava ettei siirry kenenkään eteen niin ettei takaa tuleva ehdi siihen reagoimaan. Ei sitä silti tarvitse odotella että kaukana takaa tuleva auto menisi ohi, ettei sen vaan tarvitse hidastaa. Sama pätee autolla moottoritielle liittyessä.

EDIT:
Yllä mainitun jälkeen tilanne etenee joko niin että takaa tuleva hidastaa menoaan tai suorittaa tavallisen ohituksen jos se on mahdollista. Monella tuntuu olevan sellainen kuvitelma että motarille ei saisi liittyä hitaampana ajoneuvona jos takaa tulee liikennettä joka varsin hyvin ehtii reagoimaan tilanteeseen. Väistämisvelvollisuus koskee sitä kaistanvaihdon hetkeä, sen jälkeen homma jatkuu ihan kuin mikä tahansa tilanne jossa ajonopeudet ovat erilaiset. (Joku saivartelija varmaan repii esiin sellaisen tilanteen jossa motarille liitytään 40km/h vauhdilla, siitä tässä ei tietenkään ole kyse)

ppikkupe
21.09.2012, 12.32
ppikkupe toistaa itseään. Periksi ei voi antaa vaikka on ihan selvästi väärässä.

Mielelläni olen myös väärässä. Ei sinun tarvitse kuin osoittaa missä. Tai missä lainkohdassa kääntyvälle tai sivusuunnassa liikkuvalle ajoneuvolle annetaan etuajo-oikeus tai lupa vaarantaa taikka edes estää takanatulevien liikennettä. Tai missä lainkohdassa suuntamerkin antaminen siirtää vastuun muille tiellä liikkujille.

Minä voin omasta kirjoituksestani aluksi poimia muutamat kohdat, jotka eivät mielestäni ole mielipiteitä, vaan löytyvät myös tieliikennelaista.

Polkupyöräilijän on käytettävä piennarta jos se on haitatta mahdollista: 8§ Tien eri osien käyttö
Ilman piennartakin on kuljettava niin oikealla kuin mahdollista: 9§ Ajoneuvon paikka ajoradalla
Kääntyjä ei saa aiheuttaa vaaraa tai estettä myöskään muille samaan suuntaan liikkuville: 12§ Kääntyminen
Suuntamerkin antaminen ei vapauta velvollisuuksista tai anna etuajo-oikeutta: 35§ Suuntamerkki
Polkupyöräilijä saa kääntyä vasemmalle myös oikeaa laitaa käyttäen: 13§ Erityissäännös kääntyvälle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle
Ryhmittyminen tulee aloittaa hyvissä ajoin: 11§ Ryhmittyminen

Eli, missä minä olin väärässä?

Huuhkis
21.09.2012, 14.37
Jos tiellä on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, on polkupyörää kuljetettava pientareella - ei kaistalla.

Jos pientareelta tulee ajoradalle, se on kaistalle siirtymistä kaistan ulkopuolelta. Jätin kaistan vaihtamiset käsittelyni ulkopuolelle ja totesin jo, että kaistan vaihtaja on väistämisvelvollinen. Puhun tilanteesta, jossa ajetaan samalla kaistalla.Ilman piennartakin on polkupyörää kuljetettava niin lähellä oikeaa reunaa kuin mahdollista - ei siis keskellä katua.

Ajoneuvoa on kuljetettava niin lähellä oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Joskus turvallinen paikka voi olla keskellä katua. Tämä säännös ei koske erityisesti polkupyöriä tai mitään tiettyä ajoneuvotyyppiä, vaan kaikkia ajoneuvoja, siis myös autoja.Sieltä laidasta on hitaamman ajoneuvon erittäin helppo muuta liikennettä huomioimatta yllättäen koukata takaa tulevien eteen. Siinä ei paljon vasemmalle vilkuttelu silloin auta, jos autoilijalle ei jätetä aikaa reagoida.
Kuten sanoin, suuntamerkkiä on näytettävä ennen kääntymistä. Jos autoilija ei ehdi reagoida, hänellä on liian suuri tilannenopeus.Lisäksi kääntyessään ei muutenkaan saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan liikkuville. Siinäkään ei vasemmalle vilkuttelu anna pyöräilijälle minkäänlaista etuajo-oikeutta, vaan tarpeen vaatiessa hän vaikka pysähtyy tai ajaa risteyksen suoraksi.

En ymmärrä miten etuajo-oikeus liittyy asiaan. TLL:ssa ja -asetuksessa tie voi olla liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Muuten puhutaan väistämisvelvollisuudesta. Risteyksessä ajoneuvon kuljettajan on väistettävä mm. oikealta tulijoita ja vasemmalle kääntyjän vastaantulijoita. En löytänyt kohtaa jossa sanottaisiin, että vasemmalle kääntyjän olisi väistettävä takaa tulijoita. Peräänajo-oikeutta ei ole. Vasemmalle kääntyjää tai vasemmalle kääntymään valmistautuvaa ei saa ohittaa vasemmalta. Tarpeetonta estettä ei saa aiheuttaa sen enempää pyöräilijä kuin autoilijakaan. Kyllä vasemmalle kääntyvä autoilijakin hidastaa risteykseen ja pysähtyy tarpeen vaatiessa kaistalle. Miksi pyöräilijän pitäisi ajaa risteys suoraksi?Polkupyörä saa kääntyä risteyksessä vasemmalle myös oikeanpuoleista laitaa käyttäen,

Kyllä, tämä on ns. suorakulmakäännös ja silloin odotettava, että se voi tapahtua muuta liikennettä estämättä. En kuitenkaan nyt puhu suorakulmakäännöksestä joka on erityistapaus, vaan normaalista vasemmalle kääntymisestä autojen tapaan.mutta jos pyöräilijä kuitenkin ryhmittyy vasemmalle, niin lakikin vaatii sen, että ryhmittyminen tulee aloittaa hyvissä ajoin. Siinä pitäisi jäädä silloin aikaa sille, että pyöräilijä voi katsoa, ettei hän *siirry* hitaampana kenenkään takaatulevan eteen.
Jos edessä kulkeva ajaa hitaammin kuin takana kulkeva, tai joutuu esimerkiksi hidastamaan risteykseen saapuessaan, takana kulkevan on sovitettava nopeutensa tilanteeseen. Jos takana kulkeva ajaa perään, on tilannenopeus ollut liian suuri, tai turvaväli liian pieni.

Ja kyllä, se vasemmalle vilkuttelu (suuntamerkki) todellakin asettaa tiettyjä velvollisuuksia takana tulevalle. Silloin esimerkiksi ei saa lähteä ohittamaan vasemmalta. Se, että pyörä vie paljon vähemmän tilaa kuin auto, ei tee pyörän ohittamisesta yhtään vähemmän ohittamista. Se ei muuta ohitustilannetta joksikin epämääräiseksi "pyöräilijä kääntyy eteen" -tilanteeksi.

hannupulkkinen
21.09.2012, 15.05
Mielelläni olen myös väärässä. Ei sinun tarvitse kuin osoittaa missä. Eli, missä minä olin väärässä?
Tuossa huuhkis jo osoitti ja keskustelun kuluessa muutkin.
Keskustelu ei ole inttämistä ja aiheesta lipsumista tai aiheen laajentamista tapahtuman ulkopuolelle. Kun pitäisi keskustella aidasta niin sinä keskustelet seipäästä.

Minulle ei oikein ole tässä keskustelussa selvinnyt missä pyöräilijä oli risteykseen nähden silloin kun auto koukkasi eteen. Enää risteysalueellahan ei saa vaihtaa kaistaa.

Toisaalta tätä ehkä turha enää penkoa. Minun mielestäni autoilija toimi törkeästi ja se on osoitettu täällä. Lisäksi tämä on pyöräilyfoorumi ja asioita tulee tulkita täällä kollegiaalisesti sekä antaa tukea vääryyden kokeneelle jos hän nyt ei ole selkeästi rikkonut liikennesääntöjä.
Tässä tapauksessa ei niin ole.

Oatmeal Stout
21.09.2012, 15.27
Mielelläni olen myös väärässä.
Ja sangen ansioituneesti mielihyvääsi hankitkin.

ppikkupe
21.09.2012, 16.24
Keskustelu ei ole inttämistä ja aiheesta lipsumista tai aiheen laajentamista tapahtuman ulkopuolelle. [clip] Lisäksi tämä on pyöräilyfoorumi ja asioita tulee tulkita täällä kollegiaalisesti sekä antaa tukea vääryyden kokeneelle jos hän nyt ei ole selkeästi rikkonut liikennesääntöjä.

Sinulla on toki täysi vapaus vaatia, miten toisten tulee kirjoittaa, millä sävyllä ja millä mielipiteillä. Mutta yleisen nettikokemuksen perusteella uskallan varoittaa, että tuolla asenteella et saa aikaiseksi muuta muutosta kuin nostatat omaa verenpainettasi. Ei ihmisiä voi komentaa. Se saatetaan kokea jopa hyökkäävänä. On helpompaa hyväksyä, että ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla. Varovainen skeptisyys ja etäisyyden ottaminenkin voi usein olla eduksi - ainakin jos asioista pyrkii saamaan objektiivisen tulkinnan.

Nettikeskusteluilla on tapana livetä aiheesta. Sitäkään luonnonlakia ei voi muuttaa. Esimerkiksi tämän ketjun pohjana on Liikenneturvalle tehty diplomityö otsikolla "Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus". Sinun mielestä ketjussa tulisi nyt antaa kollegiaalista vertaistukea vääryyden kokeneelle. Minun mielestä ketjussa tulisi edelleen keskustella liikennesäännöistä ja niiden tulkinnoista, muta se on asia, johon en kovin hyvin pysty itse vaikuttamaan. Näin se menee, mielipiteitä on monia ja ketju jatkaa omaa elämäänsä.

Täältä tähän. Jatkan, jos alkuperäisestä aiheesta tulee jotain mielenkiintoista, johon voisi tarttua. Vääryyttä kokeneiden paijaamisen jätän tällä kertaa muille.

Tassu
21.09.2012, 16.38
Kuten sanoin, suuntamerkkiä on näytettävä ennen kääntymistä. Jos autoilija ei ehdi reagoida, hänellä on liian suuri tilannenopeus.
Tahdotko siis sanoa, että kun näen autolla ajaessani edessä polkupyöräilijän niin minun on sovitettava vauhtini polkupyöräilijän vauhtiin tai huomattavasti hitaampaan kuin ajoin (vaikka alunperin ajoin 80 km/h)? Jos ajan tuota 8kymppiä ja 20 m ennen ohitusta pyöräilijä laittaakin vilkun päälle ja lähtee ryhmittymään keskemmälle ja ajan päälle niin minulla on ollut liian suuri tilannenopeus?

marmar
21.09.2012, 16.51
Kaistaviivat koukkauskohdassa on, mutta autoilija ei niitä varmaan jään ja loskavallien takia nähnyt. Tuli suoraan menevältä oikealta kaistalta vähän ennen risteystä vasemmalle kääntyvälle kaistalle ryhmittyneen ajoneuvon eteen, eikä huomioinut olosuhteiden vaatimaa varovaisuutta.
Kuskin asenne vaan kertoi että ei ymmärtänyt polkupyörän olevan ajoneuvo, jolla ryhmitytään kaistoille kuten muillakin ajoneuvoilla.

Kyllä jokaisen autoilijan pitäisi tajuta, että risteysalueella ei vaihdeta kaistaa toisen eteen, vaikka vaihdon kieltävät viivat olisivatkin loskan peitossa. Mun mielestä kuvatussa tilanteessa yksiselitteisesti autolla ajava ei joko ymmärtänyt tilannetta tai ei välittänyt säännöistä mitään.

Kaupungissa, jossa pientareita ei ole ja nopeudet on pieniä pyörällä ajetaan kaistan keskellä, eikä missään tapauksessa mahdollisimman lähellä kaistan oikeaa reunaa. Kaistan oikeaa reunaa ajava syyllistyy siihen, että yllyttää autoilijaa rikkomaan törkeästi liikennesääntöjä ja vaarantamaan pyöräilijän hengen.

hiisi
21.09.2012, 17.00
Tahdotko siis sanoa, että kun näen autolla ajaessani edessä polkupyöräilijän niin minun on sovitettava vauhtini polkupyöräilijän vauhtiin tai huomattavasti hitaampaan kuin ajoin (vaikka alunperin ajoin 80 km/h)? Jos ajan tuota 8kymppiä ja 20 m ennen ohitusta pyöräilijä laittaakin vilkun päälle ja lähtee ryhmittymään keskemmälle ja ajan päälle niin minulla on ollut liian suuri tilannenopeus?

Luin totaalisesti väärin, joten korjaan tilanteen. Eihän kenenkään päälle pidä ajaa, varsinki kun tulet takaapäin. Tässä tapauksessa tilannenopeus on kyllä aika kova.
Onhan se myös aika rohkea veto autonkuljettajalta vetää 80km/h - 20m päähän pyöräilijästä.

hannupulkkinen
21.09.2012, 17.26
Sinulla on toki täysi vapaus vaatia, miten toisten tulee kirjoittaa, millä sävyllä ja millä mielipiteillä.
En minä ole mitään vaatinut vaan esittänyt vapaan mielipiteeni.
Luulen, että Sinun asenteellasi kohta kaikki hyppivät mielipiteittesi ohitse. Minä ainakin tästä lähtien. Tämä foorumi on useinmiten aika leppoisa ja hyvähenkinen. Joskus tietenkin kinastellaan ja mikäs siinä. Toivottavasti tämä henki säilyy.

hannupulkkinen
21.09.2012, 17.37
Tahdotko siis sanoa, että kun näen autolla ajaessani edessä polkupyöräilijän niin minun on sovitettava vauhtini polkupyöräilijän vauhtiin tai huomattavasti hitaampaan kuin ajoin (vaikka alunperin ajoin 80 km/h)? Jos ajan tuota 8kymppiä ja 20 m ennen ohitusta pyöräilijä laittaakin vilkun päälle ja lähtee ryhmittymään keskemmälle ja ajan päälle niin minulla on ollut liian suuri tilannenopeus?
Kyllähän se näin menee. Toista ajoneuvoa ohitettaessa on noudatettava riittävää varovaisuutta. Eräiden ja aika useiden suomalaisten autoilijoiden olisi hyvä mennä opiskelemaan pyöräilijöihin suhtautumista vaikkapa Belgiaan tai Ranskaan.
Ehkä Tanskastakin saisi oppia.

Huuhkis
21.09.2012, 17.44
Tahdotko siis sanoa, että kun näen autolla ajaessani edessä polkupyöräilijän niin minun on sovitettava vauhtini polkupyöräilijän vauhtiin tai huomattavasti hitaampaan kuin ajoin (vaikka alunperin ajoin 80 km/h)?
Kyllä. Päälle ei saa ajaa ja ohitus on suoritettava turvallisesti, turvallisella nopeudella ja huomioitava pyöräilijän nopeus ja tila.Jos ajan tuota 8kymppiä ja 20 m ennen ohitusta pyöräilijä laittaakin vilkun päälle ja lähtee ryhmittymään keskemmälle ja ajan päälle niin minulla on ollut liian suuri tilannenopeus?
Jos paikka on sellainen, että pyöräilijän on käytettävä ajorataa, luultavasti ajat paitsi liian suurella tilannenopeudella, myös törkeää ylinopeutta.

haedon
21.09.2012, 18.00
....autolla ajaessani edessä polkupyöräilijän niin minun on sovitettava vauhtini polkupyöräilijän vauhtiin tai huomattavasti hitaampaan kuin ajoin (vaikka alunperin ajoin 80 km/h)?....Kyllä niin pyörän kuin muidenkin hitaampien kulkuneuvojen ollessa kyseessä. Samoin tekevät pyöräilijätkin kohdatessaan hitaampia kulkuneuvoja, kuten esim minä tänään kaksi traktoria ja yhden leikkuupuimurin. Viimeinen näistä vielä kääntyi ilman suuntamerkkiä ja ohitus tässä tilanteessa olisi ollut hyvinkin kivulias;).

ppikkupe
21.09.2012, 18.14
Jos paikka on sellainen, että pyöräilijän on käytettävä ajorataa, luultavasti ajat paitsi liian suurella tilannenopeudella, myös törkeää ylinopeutta.

Tervetuloa Suomeen sitten vain. Käytännössä olemattomia pientareita on jopa satasen alueilla.

Usein autot hidastavat pyöräilijän kohdalla, jos vastakkaisesta suunnastakin on lähestymässä autoja ja tie käy muuten ahtaaksi. Ei siihen muulloin tarvetta olekaan, koska ohituksen voi suorittaa turvallisesti. Autoilijahan voi luottaa siihen, että pyöräilijä ei tee mitään odottamatonta - kuten yhtäkkiä pistä vilkkua päälle ja kaarra tien poikki vasemmalle - eikös vaan?

haedon
21.09.2012, 18.23
....Käytännössä olemattomia pientareita on jopa satasen alueilla...
Eikä tarttee Hesasta paljoa maaseudun puolelle tulla niin näitä löytyy. Yksi kiva paikka testata on kaksvitosella tuossa vähän ennen Mustiota ja toinen paikka muutama kilsa eteenpäin. Rekkaa kun paahtaa minuutin välein punttia hipoen ohi juurikaan vastaantulevista välittämättä. Tässä kohtaa tosin muuttuu 80 alueeksi.

Tassu
21.09.2012, 20.13
Tässä tapauksessa tilannenopeus on kyllä aika kova.
Onhan se myös aika rohkea veto autonkuljettajalta vetää 80km/h - 20m päähän pyöräilijästä.
Täh, mitä horiset? Mikä tapaus?

Vai tarkoititko Marsusram:n tapausta? Kommentoin sitä jo, joten en kommentoi enempää.Kyllä. Päälle ei saa ajaa ja ohitus on suoritettava turvallisesti, turvallisella nopeudella ja huomioitava pyöräilijän nopeus ja tila.
Kyllä.


Jos paikka on sellainen, että pyöräilijän on käytettävä ajorataa, luultavasti ajat paitsi liian suurella tilannenopeudella, myös törkeää ylinopeutta.
Mistä sä vedit tämän kortin? Jos mä kerron, että ajan 8kymppiä niin se tarkoittaa sitä, että ajan sitä tiellä jossa nopeusrajoitus 80 tai suurempi (jos suurempi niin ajan kyllä kovempaa). Jos todellakin luulet/luulit että vedän 8kymppiä jossain 6kympin tai pienempi alueella niin, no, jääköön sanomatta.


Tervetuloa Suomeen sitten vain. Käytännössä olemattomia pientareita on jopa satasen alueilla.

Usein autot hidastavat pyöräilijän kohdalla, jos vastakkaisesta suunnastakin on lähestymässä autoja ja tie käy muuten ahtaaksi. Ei siihen muulloin tarvetta olekaan, koska ohituksen voi suorittaa turvallisesti. Autoilijahan voi luottaa siihen, että pyöräilijä ei tee mitään odottamatonta - kuten yhtäkkiä pistä vilkkua päälle ja kaarra tien poikki vasemmalle - eikös vaan?
Komps, komps ja vielä kerran komps.

Ehkä olis hyvä Huuhkis, että yksilöisit ne tilanteet jotka koskettavat tätä (oletan jo näin ennakkoon, että olemme samaa mieltä asiasta):

Kuten sanoin, suuntamerkkiä on näytettävä ennen kääntymistä. Jos autoilija ei ehdi reagoida, hänellä on liian suuri tilannenopeus.
Meinasin ensin kommentoida, että tuo ei pidä paikkansa jokaisessa tapauksessa, mutta kommentoinkin kuin tein. Vedin kyllä kärjistetysti, mutta minulta jäikin sanomatta / yksilöimättä, että ei kai nyt kukaan autoilija, joka ajaa 80 alueella 80 vauhtia, hiljennä jonnekin 30 tienoille edessä näkyvän risteyksen ja edessä näkyvän pyöräilijän takia, joka ajaa pientareella ja joka mahdollisesti 20 metriä ennen risteystä näyttää suuntamerkin vasemmalle ja saman tien lähtee taakseen katsomatta ryhmittymään sieltä pientareelta keskelle > kaistan vasempaan reunaan, ja tilanteessa kun ketään ei tule vastaan.

Oatmeal Stout
22.09.2012, 00.09
Selvästi kortin haltijan pyöräilylogiikka ei riitä siihen, että suuntamerkki annetaan ennen sivuttaissiirtymää, mutta ensimmäisen kuolemantuottamuksen jälkeen joko odottaa seuraavaa tai pohtii miksi kävi niin ...

Huuhkis
22.09.2012, 15.27
ei kai nyt kukaan autoilija, joka ajaa 80 alueella 80 vauhtia, hiljennä jonnekin 30 tienoille edessä näkyvän risteyksen ja edessä näkyvän pyöräilijän takia, joka ajaa pientareella ja joka mahdollisesti 20 metriä ennen risteystä näyttää suuntamerkin vasemmalle ja saman tien lähtee taakseen katsomatta ryhmittymään sieltä pientareelta keskelle > kaistan vasempaan reunaan,


Tieliikennelaki 2 §

Määritelmiä
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

[...]
2) ajoradalla ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa, pyörätietä lukuun ottamatta;
3) pientareella ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa;

Sama rautalangasta vääntäen: Ajorata on eri kuin piennar. Piennar on eri kuin ajorata. Ne eivät sisälly toisiinsa, vaan ovat erilliset.

Jos jollekulle jäi aiemmin kirjoittamastani jotakin epäselvää, hän voi luetun ymmärtämisharjoituksena lukea sen uudelleen, yllä olevat määritelmät mielessä pitäen. En näe mieltä kirjoittaa sitä kaikkea tänne uudestaan.

Detergent
22.09.2012, 15.51
Öö, minä ainakin hiljennän aina vauhtia 80 alueella risteyksessä ja polkupyörän havaitessani. Onko siinä sitten jotain outoa?:seko: