Näyttää tulokset 1 - 3 / 3

Aihe: Paskalakikapina käyntiin-rahastus lopetettava!

 1. #1
  Liittynyt
  03/2016
  Viestit
  1.079

  Paskalakikapina käyntiin-rahastus lopetettava!

  Laitan tässä juuri julkaistun Perussuomalaisten tiedotteen, joka ruotii ns. "Paskalakia". Painavaa asiaa Suuresta Puhalluksesta!

  Paskalakikapina käyntiin rahastus lopetettava

  Arvoisa puolueemme jäsen

  Vesien - ja erityisesti Itämeren suojelussa on huomioitava sekä suhteellisuuden periaate että järkiseikat. Suomessa lainsäätäjät ovat aikamoisella vimmalla syyllistäneet mökkien mummoja ja pappoja. Ns. paskalaki on tyyppiesimerkki rakenteellisesta korruptiosta. Asetuksen ylimitoitetut pakkotoimet pienentäisivät Suomen päästöjä ainoastaan runsaan prosentin ja fosforipäästöjäkin alle seitsemän prosenttia.

  Omakoti- ja vapaa-ajan asujat eivät uhkaa Itämerta
  Maatalous on yksi suurimmista Itämeren kuormittajista. Erityisesti Puolan ja Baltian maatalouden kova kasvu on uhka Itämerelle, ellei tuotantotapoja muuteta ekologisesti kestävämmiksi. Maatalous on Suomessakin selvästi suurin ravinnepäästäjä 67 % osuudella fosfori- ja runsaalla 53 % osuudella typpipäästöistä. Maatalouden ympäristöohjelman olisi pitänyt vähentää ravinnekuormitusta 30 %. Näin ei ole käynyt siitä huolimatta, että maatalous on vuosittain saanut satoja miljoonia euroja ympäristön parantamiseen, erityisesti juuri vesiensuojeluun. Ikävän tosiasian peittelemiseksi Kepu demareiden ja vihreiden tuella leimasi virheellisesti syyllisiksi omakoti- sekä vapaa-ajan asujat. Ja sen varjolla aloitettiin poikkeuksellisen röyhkeä rahastusprojekti.

  Itämeren suojelun varjolla luotiin regulaatiomarkkinat
  Rakeenteellinen korruptio toteutuu, kun lain valmisteluun osallistuneet pyrkivät hyödyntämään syntyneet markkinat myös liiketaloudellisesti joko poliittisten tukijoidensa, sukunsa tai itsensä hyväksi. Haja-alueen jätevesiasetus ja tuulivoiman syöttötariffit ovat viime vuosien törkeimpiä poliittistaloudellisia kytköksiä. Molemmissa on ollut ja on edelleen kyse miljardiluokan puhalluksesta poliittisten tukijoiden, sukulaisten ja itsensä hyväksi. Kepu rahasti pakkosäännösmarkkinoita ja ilmastopolitiikkaa hyödyntäen johtohenkilöidensä sidosryhmien hyväksi. Yksin jo Juha Sipilä keräsi kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon haja-asutusalueen jätevesiasetuksella luoduillapakkomyyntimarkkinoilla. Sipilän lähipiiri jatkaa rahastusta ”paskalain” varjolla edelleen.

  Paskalain ympärillä oleva mätäpaise puhkaistava
  Ympäristöministeriö ja SYKE ryhtyivät markkinoimaan varsinaisiksi jätevesien käsittelyjärjestelmiksi maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita sekä tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja. Kaikki nämä järjestelmät olivat silloin ja ovat yhä paitsi toimimattomia niin myös ylimitoitetun suuria investointeja omakodeille ja vapaa-ajan mökeille. Kyse oli vesiensuojelun asemesta nimenomaan pakkorahastuksesta ja käsittelyjärjestelmistä erityisesti maasuodatusjärjestelmät ovat hyödyttömän lisäksi haitallisia saastuttaen pohjavedet ja kaivot.

  Pakkomyyntisäädöksillä varmistettiin kepulaisten bisnes
  Ympäristöministeriö ja SYKE olivat tietoisia, että ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt ovat kaikkein turvallisimmat, toimivammat ja edullisimmat haja-asutusalueen jätevesisäädösten toteuttamistavat. Nämä toimivimmat sekä säädökset täyttävät jätevesijärjestelmät toimivat myös muuallakin kuin herkimmillä alueilla. Vesiensuojeluyhdistysten Liiton mukaan umpisäiliöt tulisivat olla ainoat sallitut ratkaisut tärkeillä pohjavesi- ja ranta-alueilla.
  Tätä kantaa ei katsottu voitavan hyväksyä, koska silloin jo valtaosalla omakoteja ja vapaa-ajan asuntoja oli säädöksiä vastaavat järjestelmät. Edelleen tämä olisi vienyt eräiden bisnesmahdollisuudet sivun suun, koska enää ei olisi voitu säädöksellä pakkomyydä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, maksavia tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja tai maasuodatinjärjestelmiä. Samaisesta syystä ympäristöministeriö aloitti massiivisen kampanjoinnin esimerkiksi maasuodatusjärjestelmien puolesta tunnetuin kohtalokkain seurauksin. T ekniikan Maailma on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä testejä ns. maasuodatusjärjestelmistä. Näissä testeissä ne on todettu toimimattomiksi ja ne ovat pahimmillaan jopa lianneet pohjavesiä sekä pilanneet kaivoja.

  Sipilän hallituksen paskalakiuudistus paljastui täydelliseksi vedätykseksi
  Lupauksista sekä hallitusohjelman julkisista kehumisista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Laitteet eivät edelleenkään toimi. SYKE painostaa rakennusvalvonnan kautta asentamaan 20.000 euroa maksavia täysin toimimattomia maasuodatusjärjestelmiä edellytyksenä rakennusluvan saamiseksi. Väärin perustein myydyt kymmenet tuhannet toimimattomat laitteet ovat edelleen mummonmökkien pihoille upotettuina ja unohdettuina. Laitteistojen 20.000 euron osamaksulainojen korkeat korot ovat ajaneet ihmisiä vararikon partaalle. Virheellisten perustein myönnettyjen CE-merkkien käyttö jatkuu edelleen, eikä SYKE ole vetänyt apulaisoikeuskanslerin moitteista huolimatta CE-merkkejä takaisin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan menettely oli vaarantanut SYKEn hajajätevesiasetuksessa säädetyn viranomaistehtävän objektiivisuutta. Lisäksi hän kiinnitti huomiota SYKEn viranomaistehtävien ja muiden toimintojen selkeämpään erottamiseen sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja objektiviteettiperiaatteen huomioon ottamiseen toiminnassaan (OKv/579/1/2009 ja Okv/1604/1/2010).https://www.okv.fi/media/uploads/kertomukset/kertomus_vuodelta_2012/k_7_2013_vp.pdf

  Meistä jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää paskalailla rahastaminen
  Jos teillä on ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt, niin pyytäkää näitä tyhjentävältä yritykseltä kuntotodistus. Marssikaa kuntotodistuksen kanssa kunnanvirastoon ja vaatikaa vastuuvirkamieheltä kuittaus siihen, että teillä on jätevesiasetuksen täyttävä järjestelmä.
  Mikäli virkamies kieltäytyy antamasta kuittausta tai jopa vaatii esimerkiksi maasuodatusjärjestelmän asentamista, niin olkaa yhteydessä perussuomalaisten puoluetoimistoon. Kertokaa myös virkamiehelle, että jätevesimääräykset perustuvat vaikuttavuuteen eivätkä ota kantaa teknisiin menetelmiin, joilla vaatimukset täytetään. Viranomaisten toimivallassa ei ole rajoittaa ainoiksi hyväksytyiksi ratkaisuiksi tiettyjä laitemerkkejä tai - teknisiä ratkaisuja.
  Huom.! Kaksi- tai kolmeosaiset sakokaivot ja umpisäiliöt, joihin jätevedet kerätään, ovat tiiviitä. Ne tyhjennetään tarvittaessa ja jätevesi toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Säiliö ei määritelmällisesti puhdista jätevesiä, eikä päästä niitä lainkaan ympäristöön. Ne täyttävät näin ollen haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset.
  Ei ole järkiperusteita suostua ostamaan kalliita maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita tai tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja.

  Valtuustojen ja ympäristölautakuntien jäsenet

  Vaatikaa kuntanne haja-asetusalueen jätevesiasetuksen toteuttamista pöydälle siihen saakka kunnes toimimattomien laitteiden kaupanteko on lopetettu. Vaatikaa kuntanne virkamiehet vastuuseen niistä toimimattomista laitteista, joiden pakkomyyntiin he ovat myötävaikuttaneet kuntanne alueella.
  Kunnanvaltuustolla ja ympäristölautakunnalla on oikeus tehdä itsenäisesti päätökset ”paskalain”kuntakohtaisestasovellutuksesta.Estäkääylimitoitet tujenjakalliidenlaitteistojen pakkomyyntisekä suunnitelmat pakkoliittymisistä vesi- ja viemäriosuuskuntiin.
  Näihin rahastajien vaateisiin ei pidä suostua ja rahastajat on heitettävä ulos kunnantalon käytäviltä.

  Kansalaisten oikeusturva toteutuu, kun Sipilän ja virkamiesten poliittisesta syytesuojasta luovutaan
  Suomen status oikeusvaltiona toteutuu vasta, kun paskalain ympärillä oleva mätäpaise puhkaistaan ja pakkomyydyistä sekundatuotteista rahat palautettaan sekä toimimattomien laitteiden hyväksyntämerkin antaneet YM:n ja SYKE:n virkamiehet saatetaan vastuuseen sekä rakenteellinen korruptio että sidonnaisuudet tutkinnan alle.
  Levittäkää viestiämme turuilla ja toreilla sekä paikallislehtien yleisönosastoilla. Kootkaamme kuntakohtaisesti yhteisrintama. Näin saamme paskalailla rahastuksen lopetettua. Lappi on ensimmäisenä maakuntana ottamassa järjen käteen, eikähötkyile jätevesien puhdistuksen kanssa. Me muut voimme ottaa esimerkkiälappilaisesta mentaliteetista. ”Etelän herrat ei meitä komentele, eikä pakotaostamaan toimimattomia pönttöjä.”
  https://www.lapinkansa.fi/lappi/lapissa-ei-hotkyilla-jatevesien-puhdistuksen-kanssa-vaikka-maaraaika- umpeutuu-lapin-kunnat-tuskin-ehtivat-valvomaan-jatevesiasioita-3593392/

 2. #2
  Liittynyt
  09/1999
  Paikkakunta
  Korpi
  Viestit
  2.861
  Tämän massapostauksen jatkot vaikka Suomi24:ssa?
  "Pythagoraksen mukaan katselemalla oppii lähes aina enemmän kuin päättömästi juoksemalla. Filosofian harrastamisen voi näin ollen kuivien kirjojen lukemisen sijaan aloittaa vaikkapa tilaamalla kotiinsa Englannin Valioliigan ja Formula 1:n sisältävän kanavapaketin. Aidon filosofin on myös syytä muistaa nauttia sohvalla filosofoidessaan käyneitä juomia ja teettää kotityöt orjilla." -http://sata.laif.fi/ 10/07

 3. #3
  Liittynyt
  09/1999
  Paikkakunta
  Korpi
  Viestit
  2.861
  Lukkoon siis
  "Pythagoraksen mukaan katselemalla oppii lähes aina enemmän kuin päättömästi juoksemalla. Filosofian harrastamisen voi näin ollen kuivien kirjojen lukemisen sijaan aloittaa vaikkapa tilaamalla kotiinsa Englannin Valioliigan ja Formula 1:n sisältävän kanavapaketin. Aidon filosofin on myös syytä muistaa nauttia sohvalla filosofoidessaan käyneitä juomia ja teettää kotityöt orjilla." -http://sata.laif.fi/ 10/07

Kirjanmerkit

Viestin säännöt

 • Käyttäjä ei voi aloittaa uusia viestiketjuja
 • Käyttäjä ei voi vastata viesteihin
 • Käyttäjä ei voi liittää liitetiedostoja
 • Käyttäjä ei voi muokata viestejään
 •