PDA

Näytä tavallinen näkymä : Polkupyörän rakenne ja varusteet, voimaan 1.10.2015Läskimasa
16.09.2015, 17.21
Kaksi-ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne javarusteet

1 POLKUPYÖRÄ1.1 Yleiset turvallisuusvaatimuksetIstuinkorkeudeltaan 0,635 metriä tai enemmän olevan, muun kuin pelkästään urheilu- tai kilpakäyttöön tarkoitetun polkupyörän tulee ajoneuvolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hyväksyntäkohteiden osalta vastata standardin SFS-EN 14764 turvallisuuden tasoa.
Kuitenkin poikkeuksena standardista SFS-EN 14764, vain tavaran taikka yhden tai useamman matkustajan kuljettamiseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta.
1.2 HeijastimetPolkupyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivu- ja poljinheijastimet. Sivuheijastimet tulee olla polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja poljettaessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpakäyttöön rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa.
Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia.
Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella tiestä.
Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee vastata luokkaa IV joko direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, taikka E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti. Poljinheijastimien tulee täyttää mainitun direktiivin tai E-säännön luokan I A punaisen heijastimen heijastusvaatimukset. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.
Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin suunnatut valkoiset tai keltaiset ja taaksepäin suunnatut keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan.
Polkupyörässä saa olla kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi muita eteenpäin suunnattuja valkoisia heijastimia, sivullepäin suunnattuja valkoisia tai keltaisia heijastimia ja taaksepäin suunnattuja punaisia heijastimia. Kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin ja taaksepäin suunnatut sallitut heijastimet saavat olla asennettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen ja enintään 1,30 metrin korkeudelle tiestä.
1.3 ValaisimetAjettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Näitä valaisimia saa olla useita.
Polkupyörässä saa olla yksi tai useampi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen.
Polkupyörässä saa olla parillinen määrä keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä suuntavalaisimia. Suuntavalaisinten tulee olla vilkkuvia ja ne on asennettava symmetrisesti polkupyörän pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Polkupyörässä saa olla myös parillinen määrä muita sivulle suunnattuja keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä valaisimia.
Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.
Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Tässä tapauksessa ei sovelleta vaatimuksia valaisimien enimmäiskorkeudelle tiestä.
1.4 ÄänimerkinantolaitePolkupyörässä tulee olla äänimerkinantolaitteena soittokello.


1 L-LUOKAN AJONEUVON JA POLKUPYÖRÄN PERÄVAUNU1.1 RenkaatMoottoripyörän sekä kolmi- ja nelipyörän perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita ja nastarenkaita lukuun ottamatta, tulee olla tyyppihyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti, E-säännön n:o 30 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti tai E-säännön n:o 75 alkuperäisen version tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti, taikka täyttää FMVSS-standardin N:o 109 vaatimukset.
1.2 KytkentälaitteetL-luokan ajoneuvon perävaunun ja polkupyörän perävaunun kytkentälaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Kytkentä tulee olla varmistettu tahattoman avautumisen estävällä laitteella.
1.3 Pakolliset valaisimet ja heijastimetL-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet.
Valaisimia ja heijastimia on asennettava parillinen määrä symmetrisesti perävaunun pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin.
Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle.
1.3.1 SuuntavalaisimetSuuntavalaisimien tulee näyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa.
Suuntavalaisimien tulee olla, jos mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan. Suuntavalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 0,3 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä.
1.3.2 JarruvalaisimetMoottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun jarruvalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Valaisimen tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa ajoneuvon käyttöjarruista. Jarruvalaisimien lampun tulee vastata valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 5 watin hehkulamppua.
Jarruvalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä.
1.3.3 TakavalaisimetMoottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun takavalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Takavalaisimien tulee olla siten kytketyt, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Moottoripyörän perävaunussa takavalaisimien lampun tulee vastata valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 2 watin hehkulamppua.
Takavalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä.
1.3.4 HeijastimetL-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunun etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. L-luokan ajoneuvon perävaunun takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset, mutta polkupyörän perävaunun takaheijastimilla ei ole muotovaatimusta Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.
Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina. Takaheijastimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut.
Heijastimien tulee vastata direktiiviä 76/757/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, tai E-säännön n:o 3 muutossarjaa 02 tai sitä uudempaa muutossarjaa. Polkupyörän perävaunun takaheijastimen saa myös tehdä E-säännön n:o 104 mukaisesta luokan C heijastusmateriaalista. Polkupyörän perävaunun sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.1 Voimaantulo ja siirtymämääräyksetTämä määräys tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Ennen määräyksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on määräyksen voimaan tullessa voimassa olevien tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

nure
16.09.2015, 17.43
F...What? Mistähän kyse?

kukavaa
16.09.2015, 19.07
Onko autoliiton vammailua?

veekoo
16.09.2015, 19.12
Kyse on siitä, ettei lähettäjä jaksanut kahlata vanhaa ja uutta säännöstöä läpi ja etsiä mikä on muuttunut (tai onko mikään muuttunut). Sen sijaan pisti koko tekstin eteenpäin.

orc biker
16.09.2015, 19.14
Minun pyöräni ei vaatimuksia täytä. Maksan mieluummin sakkoja, jos ei järki ja tarkoituksenmukaisuus noissa valaistusasioissa riitä. Asetelkoot poljinheijastimensa poikittain anukseensa.

Läskimasa
16.09.2015, 19.18
Kyse on siitä, ettei lähettäjä jaksanut kahlata vanhaa ja uutta säännöstöä läpi ja etsiä mikä on muuttunut (tai onko mikään muuttunut). Sen sijaan pisti koko tekstin eteenpäin.
Näin on, en ite vaan aiemmin älynnytkään että polkupyörillekin on näin tarkkoja sääntöjä olemassa. Missä lie muodossa aiemmin ollut? Trafin sivulta pongasin ton ylläolevan: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3537/kaksi-_ja_kolmipyoraisten_ajoneuvojen_nelipyorien_seka_n iiden_peravaunujen_rakenne_ja_varusteet

Huomatkaa esim. että pyörän paino vaikuttaa heijastinvaatimuksiin. 😜 Kyllä direktiivit on ihania sääntösuomessa. ...not. 💩

Herman
16.09.2015, 19.48
Pikaisesti vilkaistuna "suurin" muutos on "Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Tässä tapauksessa ei sovelleta vaatimuksia valaisimien enimmäiskorkeudelle tiestä."
Ei kovin mullistavaa:)

Peräkärryn heijastinmateriaaleissa taitaa olla myös jotain myönnytyksiä, en vain jaksanut lukea läpi kun ei ole ajankohtaista itselle.

Pitts
16.09.2015, 19.54
Vielä kun saataisiin heijastinvaatimus valojen tasolle, ts. Kulkuneuvoon sijoitettavat heijastimet voi korvata kuljettajan päällä olevin heijastimin. Mulla ei maasturissa heijastimia ole, mutta ukko loistaa valokeilassa kuin supernova....

veekoo
16.09.2015, 21.14
Näin on, en ite vaan aiemmin älynnytkään että polkupyörillekin on näin tarkkoja sääntöjä olemassa. Missä lie muodossa aiemmin ollut? Trafin sivulta pongasin ton ylläolevan: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3537/kaksi-_ja_kolmipyoraisten_ajoneuvojen_nelipyorien_seka_n iiden_peravaunujen_rakenne_ja_varusteet

Huomatkaa esim. että pyörän paino vaikuttaa heijastinvaatimuksiin.  Kyllä direktiivit on ihania sääntösuomessa. ...not. 

Joo, sorry vaan aikaisempia sananvalintoja. Kyllä näitä asioita on määrätty ihan lainsäädäntötasolla jo pitkään. Olisikohan tässä vielä tällä hetkellä voimassa olevat säännökset: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021250. Noista ja erityisesti alle 10kg kilpapyörän heijastimista on keskusteltu näillä foorumeilla aikaisemminkin.

kpyora
16.09.2015, 21.28
Jotenkin tuntuu, ettei LVM:ssä oteta polkupyöräliikennettä tosissaan, vaan jokun kesurin tehtäväksi annetaan vähän parannella vanhaa. Teksti on sikamaisen huonosti kirjoitettua tekstiä. Viittaukset standardeihin ovat kyseenlaista lainkirjoitustekniikkaa, koska standardit ovat maksullisia painotuotteita. Laissa myös säädellään asioita, jotka pitää jättää pois, kun tehdään säädöstalkoita.

MacGyver
16.09.2015, 21.29
Oho! Omaan pyörään pitäisi nyt asentaa etu-, sivu- ja poljinheijastimet kun muunsin sen tyhmyyksissäni 1x10:ksi;)

viivi
16.09.2015, 21.29
Istuinkorkeudeltaan 0,635 metriä...

Toi kertoi jo kaiken, enempää en vaivaudu lukemaan. Mutta hei, ei hätää. Koska liikkuva poliisi lakkautettiin niin kestää useampi vuosi ennenkuin normi poliisisetä tai -täti oppii edes kaikki raskaan kaluston säännökset.

Ilborg
16.09.2015, 21.34
Mikä on ruskeankeltainen? Tumman keltainenhan on aika lähellä ruskeaa, hitusen punaista mukaan niin on ruskea.

Tuo poljinheijastimen vaatimus on totaalinen aivopieru... tosin vanhassakin laissa ne on. Ongelma on että heijastin likaantuu nopeasti, sekä helposti jää jonnekkin jalan alle piiloon. Myös on hyvin hankala löytää speksit täyttäviä lukkopolkimia, eikä lukottomissakaan polkimissa läheskään aina ole. Toki myös kiekoissa kiinni olevissa heijastimissa pitkälti myös ongelmaa tuon likaantumisen kanssa. Itse olen todennut että heijastimet on ajaessa pääosin turhia kunhan valaistus toimii, sillä valaisimeen ei tarvitse osua valokeila jotta se loistaa, vaan se loistaa ihan sähkövirralla, eli autoilijalla on paremmat saumat nähdä fillaristi myös viistosta, tai peilistä katsoessa verrattuna pelkkiin heijastimiin.

Toki vaatimuksissa on tuo hauska määrittely etenkin grammanviilaajille. Eli kevennät fillaria tarpeeksi, niin ei ole enää niin väliä että täyttääkö se speksit:)

Myös tuo merkinantolaitteen määrittely on melko hupaisa. Ei käy esim töötti, vaan sen pitää olla soittokello. Eli kaikki pelkän airzoundin käyttäjät, muistakaa että voitte saada sakot koska teidän fillarissa ei ole soittokelloa.

Läskimasa
16.09.2015, 21.40
^^ Jep, tuntuu olevan isoja aukkoja ihan perusasioissakin. Esim. kaikki poliisit ei tiedä kuinka kovaa saa ajaa Hummerilla (kuorma-auto). *Facepalm tähän*

Se tästä vielä puuttuis että skootteripoliisi pysäyttäis kevlillä pyöräilijän, laskisi rattaat ja punnais pyörän. Aijjaijjai, liian vähän vaihteita ja painaa yli 10 kg, heijjastimia puuttuu. Ja rikesakko.

Ylläoleva tuskin koskaan missään muodossa edes tulee kenellekkään vastaan, kukaan normaalilla itsetunnolla varustettu poliisi ei tuollaista yksinkertaisesti edes kehtaa tarkistaa. MIKSI IHMEESSÄ SIIS TÄLLAISIA PYKÄLIÄ SORVATAAN?!? Kuka hyötyy ja mitä???

Ulkorengas
17.09.2015, 04.18
Ei sillä, ettenkö kyseenalaistaisi joitain asetuksen kohtien tarpeellisuutta, mutta pari kommenttia silti.


Tuo poljinheijastimen vaatimus on totaalinen aivopieru... tosin vanhassakin laissa ne on. Ongelma on että heijastin likaantuu nopeasti, sekä helposti jää jonnekkin jalan alle piiloon. Myös on hyvin hankala löytää speksit täyttäviä lukkopolkimia, eikä lukottomissakaan polkimissa läheskään aina ole.


Pimeällä poljinheijastin on kuitenkin se, mikä näkyy etenkin taaksepäin hyvin ja josta auton kuljettaja helposti tunnistaa edessä kulkevan laitteen polkupyöräksi. Likaantuminen ei tee heijastimia tarpeettomiksi. Kyse on siitä, että liikenteessä pitää näkyä, eikä siitä että kuljettajaa ei voi velvoittaa pitämään ajoneuvoaan puhtaana. Lisäksi heijastimien pitää olla melkoisen kuraiset, jotta ne ei enää näy. Kuka pyöräänsä sellaisena pitää.

Sekään, että markkinoilla on lain vaatimukset täyttämättömiä polkimia, ei vaikuta heijastimien tarpeellisuuteen.

http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/city---comfort/pedals/pedals/pd-t420.html

Singer
17.09.2015, 04.19
hmm, heijastimet edessä takana, polkimissa, kilikello ja takajarrun puute näin alkuun...sakkoa suut silmät täyteen siis.

tvain
17.09.2015, 09.16
Onko nyt jotain uutta? Aiemmin tuo oli asetus, mutta se muutettiin Trafin määräykseksi, johon laki ja asetus viittaavat. Jo tämän vuoden alusta on saanut käyttää kypärälamppua pyörävalon sijaan.

Myöskään poljinheijastimet yms. eivät koske "kilpapyörää" (ks. ensimmäinen kappale) paitsi pimeällä ajettaessa. Useimmista kilpapyöristä tosin puuttuu punainen takaheijastin ja soittokello. Ne ovat pakollisia myös kilpapyörässä ainakin aiempien säädösten mukaan myös valoisan aikaan.

ealex
17.09.2015, 09.17
Toki vaatimuksissa on tuo hauska määrittely etenkin grammanviilaajille. Eli kevennät fillaria tarpeeksi, niin ei ole enää niin väliä että täyttääkö se speksit:)

”Urheilu- tai kilpakäyttöön rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa.”

Eli hämärässä ja pimeällä myös grammanviilaajan pyörään kaikki heijastimet! ;)

brilleaux
17.09.2015, 10.24
Asetelkoot poljinheijastimensa poikittain anukseensa.

Hear, hear!

paaton
17.09.2015, 11.27
Sivuheijastimia mietin viimeksi tänä aamuna. Contin 4000s2:sta näytti saavan heijastavana versiona, mutta 4seasonia ei? Mitähän pistosuojattua rengasta löytyisi reflex versiona?

MacKonte
17.09.2015, 11.35
Oma Cannondale painaa 8.8kg, vaihteita 18, ajetaan vain valoisalla, soittokello on ja pakollinen takaheijastin hoituu tuollaisella:

http://www.dx.com/p/ultrafire-led-2-6lm-625nm-3-mode-red-light-bike-tail-safety-light-black-2-x-cr2032-384392#.Vfp6UlppuK0

Muut fillarit (N+1) ovatkin sitten lainsuojattomia....vaihteiden määrän tai painon ja puuttuvien muiden heijastimien osalta...but so what?

ealex
17.09.2015, 12.51
^ Eihän takavalo ole sama asia kuin heijastin, minkä pitää vastata luokkaa IV joko direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, taikka E-säännön nro 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti. :rolleyes:

Itsekin jatkan lainsuojattomilla pyörillä…

EsaJ
17.09.2015, 14.06
Kilpamaasturi ei mahdu noihin painolukemiin, eli mullakin on outlaw pyörä. Montakohan jeniä on tohonkin määräyksistöön uponnut ja mitä virkaa sillä on, kun ei ole resursseja valvoa.... On tää ihan mahotonta rahan tuhlausta.... Ihan samanlaista voimavarojen hukkausta, kun töissä prosessit, joilla ei omistajaa, aktiivista seurantaa ja kehitystä....

Eiku nahkaliivit kaikille Outlaw bikereille ja 1% merkki vielä. Mikä pistetään jengin nimeksi ;) ?

Oatmeal Stout
17.09.2015, 14.31
Muut fillarit (N+1) ovatkin sitten lainsuojattomia....vaihteiden määrän tai painon ja puuttuvien muiden heijastimien osalta...but so what?
Valtio takavarikoi rikoksentekovälineet :)

El-Carpaso
17.09.2015, 15.43
Kilpamaasturi ei mahdu noihin painolukemiin, eli mullakin on outlaw pyörä. Montakohan jeniä on tohonkin määräyksistöön uponnut ja mitä virkaa sillä on, kun ei ole resursseja valvoa.... On tää ihan mahotonta rahan tuhlausta.... Ihan samanlaista voimavarojen hukkausta, kun töissä prosessit, joilla ei omistajaa, aktiivista seurantaa ja kehitystä....

Eiku nahkaliivit kaikille Outlaw bikereille ja 1% merkki vielä. Mikä pistetään jengin nimeksi ;) ?

Eiks mieluummin joku kiva castellin liivi johon voi sit brodeerata, ku nahkaliivi on oikeesti aika kuuma fillaroidessa...

EsaJ
17.09.2015, 15.50
kun ollaan outlawia, ollaan sit kunnolla outlawia... Ei miltä se tuntuu, vaan miltä se näyttää... ;)

Marsusram
17.09.2015, 16.28
On nykyään sentään poistettu pakollinen "20cm valkoista takalokasuojassa".
Tuon kypärävalon sallimisen kanssa jo osoittaa ettei olla ihan 50v todellisuudesta vieraantuneita siellä laadintaosastolla.

orc biker
17.09.2015, 16.37
Nuo jutut ovat absurdeja, täysin todellisuudesta vieraantuneita. Oikeasti homman pitäisi mennä näin: eteen jokseenkin valkoista valoa, sivuille valkoista/keltaista heijastinta/valoa ja taakse punaista heijastinta/valoa. Siinä olisivat vähimmäisvaatimukset. Noinhan se oikeasti meneekin ja siinäkin on jo ihan riittävästi valvomista. Pyörien painot, vaihteet ja valojen korkeuden mittaamiset yms. byrokraattiset typeryydet pois. Fokus pitäisi laittaa pääasiaan ja tarkoituksenmukaisuuteen.

OKS
17.09.2015, 16.41
kun ollaan outlawia, ollaan sit kunnolla outlawia... Ei miltä se tuntuu, vaan miltä se näyttää... ;)


http://sk24.flockler.com/util/thumb?width=760&height=570&url=http://sk24.flockler.com/util/file/21339/media_21339.jpg&_ga=1.172457443.1552077866.1428324466

paaton
17.09.2015, 17.09
Nuo jutut ovat absurdeja, täysin todellisuudesta vieraantuneita. Oikeasti homman pitäisi mennä näin: eteen jokseenkin valkoista valoa, sivuille valkoista/keltaista heijastinta/valoa ja taakse punaista heijastinta/valoa. Siinä olisivat vähimmäisvaatimukset. Noinhan se oikeasti meneekin ja siinäkin on jo ihan riittävästi valvomista. Pyörien painot, vaihteet ja valojen korkeuden mittaamiset yms. byrokraattiset typeryydet pois. Fokus pitäisi laittaa pääasiaan ja tarkoituksenmukaisuuteen.

No mutta nuo painothan ovat järkeviä helpotuksia. Muutenhan virkaintoinen vallesmanni pläjäyttää sakot, jos hiilikuitu kanjonissa ei ole heijastimia keskellä päivää. Jokainen normaali järjellä varustettu huolehtii kuitenkin, että näkyy tienpäällä.

orc biker
17.09.2015, 17.17
No mutta nuo painothan ovat järkeviä helpotuksia. Muutenhan virkaintoinen vallesmanni pläjäyttää sakot, jos hiilikuitu kanjonissa ei ole heijastimia keskellä päivää. Jokainen normaali järjellä varustettu huolehtii kuitenkin, että näkyy tienpäällä.
Onneksi ei taida tulla kenellekään sakkoja, jos on ylipäätään valot pimeällä. Poliisit valvovat näitä onneksi käytännön järkeä käyttäen. Mutta tuo painojuttu on ehkä typerin kaikista. Ihan kuin omat treenini olisivat jotenkin vähemmän merkittäviä, kun ajan maasturilla. Että se olisi jotenkin vähemmän urheilupyörä kuin kevyt maantiepyörä. Noita sääntöjä kirjoittavat eivät oikeasti ole pyöräilijöitä tai ymmärrä pyöräilyn luonteesta mitään.

oem
17.09.2015, 17.27
Miksi heijastimien käyttö ja tarpeellisuus on vaikeita ymmärtää? Niitä ei oo kielletty minkään painoisissa polkupyörissä.

orc biker
17.09.2015, 17.34
Miksi heijastimien käyttö ja tarpeellisuus on vaikeita ymmärtää? Niitä ei oo kielletty minkään painoisissa polkupyörissä.
Mistä sinä puhut?

oem
17.09.2015, 17.35
No mutta nuo painothan ovat järkeviä helpotuksia. Muutenhan virkaintoinen vallesmanni pläjäyttää sakot, jos hiilikuitu kanjonissa ei ole heijastimia keskellä päivää. Jokainen normaali järjellä varustettu huolehtii kuitenkin, että näkyy tienpäällä.

Tästä

paaton
17.09.2015, 17.37
Vieläkin utelen noista heijastavista 25mm renkaista. Äkkiä löysin tosiaan 4000s2:n ja marathon plussan, joka on voisi olla kyllä näin syksylle viisaampi vaihtoehto vaikka onkin puolet painavampi.

orc biker
17.09.2015, 18.02
Tästä
Edelleenkin on täysin epäselvää, että kenen on vaikeaa ymmärtää heijastimien tarpeellisuutta ja millä perusteella teet tuollaisen tulkinnan.

oem
17.09.2015, 18.26
Edelleenkin on täysin epäselvää, että kenen on vaikeaa ymmärtää heijastimien tarpeellisuutta ja millä perusteella teet tuollaisen tulkinnan.
Tällä forumilla on paljon viestejä joissa kirjoittajat ilmoittavat ajelevansa ilman heijastimia. Tässäkin ketjussa.
Iltaisin ajavana ja pyöräilevänä olen liikenteessä nähnyt, vaikka pimeässä ei ehkä kaikkia näy, ilman heijastimia ja valoja ajavia pyöräilijöitä. Olen tullut tulokseen että niiden on vaikea ymmärtää heijastimien tarpeellisuutta. Muutenhan heillä olisi heijastimet kun niiden hankkiminen ei ole kallista. Alle 10kg pyörät eivät erotu sen paremmin.
Jos et ymmärrä niin kysy. Olen tässä vielä muutaman minuutin tällä erää.

Premnas
17.09.2015, 18.34
Ei sillä, ettenkö kyseenalaistaisi joitain asetuksen kohtien tarpeellisuutta, mutta pari kommenttia silti.Pimeällä poljinheijastin on kuitenkin se, mikä näkyy etenkin taaksepäin hyvin ja josta auton kuljettaja helposti tunnistaa edessä kulkevan laitteen polkupyöräksi. Likaantuminen ei tee heijastimia tarpeettomiksi. Kyse on siitä, että liikenteessä pitää näkyä, eikä siitä että kuljettajaa ei voi velvoittaa pitämään ajoneuvoaan puhtaana. Lisäksi heijastimien pitää olla melkoisen kuraiset, jotta ne ei enää näy. Kuka pyöräänsä sellaisena pitää.

Sekään, että markkinoilla on lain vaatimukset täyttämättömiä polkimia, ei vaikuta heijastimien tarpeellisuuteen.

http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/city---comfort/pedals/pedals/pd-t420.html

Olen melko varma että nojapyörässä ei poljinheijastimet näy. Miksei sillä siten ole mitään vapautuspykälää poljinheijastimista. Vai pitääkö ne poljinheijastimet olla nojakissa sitä varten ettei taivaalla lentävät linnut lennä päin näköä :D.

Mullakin on laiton pyörä. Valot on molempiin suuntiin mutta heijastimia ei. Duranoja ei taida saada heijastinraidoilla? Eteen vielä voisin saada jotenkin heijastimen mutta taakse jo tuottaa hiukan vaikeuksia. Kai sen pitäisi olla sillä korkeudella että siitä jotain hyötyä on.

orc biker
17.09.2015, 18.46
Tällä forumilla on paljon viestejä joissa kirjoittajat ilmoittavat ajelevansa ilman heijastimia. Tässäkin ketjussa.

Eihän ole. Tässä ketjussa yksi ihminen sanoi, ettei hänellä ole heijastimia pyörässä, mutta kuulemma itse loistaa kuin supernova, joten enpä näe olennaista ongelmaa.Iltaisin ajavana ja pyöräilevänä olen liikenteessä nähnyt, vaikka pimeässä ei ehkä kaikkia näy, ilman heijastimia ja valoja ajavia pyöräilijöitä.
Aivan. Miksi siis nillittää kaikesta tyhjänpäiväisestä itse asiaan keskittymisen sijaan? Onneksi poliisi keskittyy itse asiaan ja sakottaa/huomauttaa valottomia pyöräilijöitä, eikä mittaile heijastimien korkeutta ja värilämpötilaa. Nimenomaan pitäisi keskittyä siihen, että ihmiset käyttävät tarkoituksen mukaista varustusta, eikä raapustella typeriä kuolleita kirjaimia lakeihin ja asetuksiin.Olen tullut tulokseen että niiden on vaikea ymmärtää heijastimien tarpeellisuutta.
En ymmärrä edelleen yhteyttä tähän ketjuun. Eiköhän jokaisella tähän kirjoittaneella ole ihan riittävästi näkyvyyttä. Minullakin on, mutta lain kirjainta ei pyöräni täytä, eikä tule ikinä täyttämään. Minun polkimiini ei ole edes mahdollista kiinnittää heijastimia. Minulla ei ole takana pyörässä heijastinta, mutta satulalaukussa on. Minulla ei ole edessä heijastinta, mutta valo on. Pyöräni on varmaan useallakin tavoin lainsuojaton, mutta silti se näkyy. Paremmin kuin 90 % pyöräilijöistä, koska suurin osahan vetelee ihan surutta ilman valoja tai valona jokin isoäidin kynttilän tehoinen onneton tuikku.

kuovipolku
17.09.2015, 19.29
Onneksi ei taida tulla kenellekään sakkoja, jos on ylipäätään valot pimeällä. Poliisit valvovat näitä onneksi käytännön järkeä käyttäen. Mutta tuo painojuttu on ehkä typerin kaikista. Ihan kuin omat treenini olisivat jotenkin vähemmän merkittäviä, kun ajan maasturilla. Että se olisi jotenkin vähemmän urheilupyörä kuin kevyt maantiepyörä. Noita sääntöjä kirjoittavat eivät oikeasti ole pyöräilijöitä tai ymmärrä pyöräilyn luonteesta mitään.

Ne säännöt alunperin kirjoittanut saattoi itse asiassa ymmärtää pyöräilystä hyvinkin paljon. Silloin vain urheilupyöränä ei tullut kysymykseen muu kuin maantiepyörä joka oli yksiselitteisesti ja helposti määriteltävissä painon kautta ja tällaiseen määritelmään päädyttiinkin useissa eri maissa,. Jossain vaiheessa tekstiin on ikäänkuin pyöräteknisen kehityksen mukana pysymisen vuoksi saatettu lisätty maininta vaihteiden vähimmäismäärästä tms.

Kyse ei siis ole siitä että lainsäätäjä ei ole ymmärtänyt että maastopyöriäkin on olemassa tai että niilläkin ajetaan lujaa - eikä lainsäätäjä ole myöskään halunnut ottaa kantaa maastopyöräilijoiden treenin merkittävyyteen tasosta riippumatta. On vain niin että lakitekstiä ei hevin lähdetä muuttamaan, ellei siihen ole todella palavaa halua, Vanhan, teknisesti aikansa eläneen määritelmän purkaminen avaisi varsinaisen Pandoran lippaan jo senkin takia että kaikki eri pyöräurheilulajien harrastajat haluaisivat omalle pyörällee samaa erityiskohtelua lain edessä kuin succispellejen pyörät saavat...

Ilborg
17.09.2015, 19.51
Vieläkin utelen noista heijastavista 25mm renkaista. Äkkiä löysin tosiaan 4000s2:n ja marathon plussan, joka on voisi olla kyllä näin syksylle viisaampi vaihtoehto vaikka onkin puolet painavampi.
marathon ja marathon plussat taitaa molemmat löytyä reflex-versioina. Painaa toki kuin synti, mutta ei tarvitse pysähtyä paikkailemaan kumia. Marathonit päästi yhden ohkasen piikin lävitse ja aiheutti parissa päivässä tyhjenevän kumin, ja marathon plussat tähän mennessä on pitänyt kaiken vierasmateriaalin ulkona. Paljon on ajettu hiekalla, soralla, kivillä ja paukutettu armottomasti katukiviin.

Nuo pykälät näyttää olevan vanhaa perua ja kenties jostain vanhasta kotimaisen pyöräteollisuuden lobbaamasta säädöksestä... tai ainakaan helposti noudatettava tuo lista ei ole, vaikka käytännössä laittomana fillaristina pääsee paljon parempaankin lopputulokseen kuin mitä lain minimivaatimus on. Jo pelkästään kirkas ajopuku voi näkyä monta kertaa paremmin kuin vuosi sitten pesty pyörä. Monissa jalkineissa ja housuissa on myös heijastimet, joten mikä niistä poljinheijastimista tekee niin tärkeät? Aivan pilkkopimeällä maantiellä ilman valoja ajaessa toki heijastimet on tärkeitä, mutta itselleni ainakin merkittävästi tyypillisempi skenaario on valaistut klv:t, jossa taas heijastimen hyöty jää hyvin rajalliseksi joka tapauksessa, koska tyypillinen ongelma on risteyksessä päälle kääntyvä/ajava autoilija, ja etenkin kääntyvän autoilijan tilanteessa hieman kuraiset heijastimet ei välttämättä kovin helpolla näy. Tästä syystä pidän ensisijaisen tärkeänä että pimeällä ja hämärällä käytetään valoja sekä mielellään kirkkaita ajovaatteita, heijastimet vasta sen jälkeen tärkeysjärjestyksessä. Toki heijastimet on ihan hyvä varajärjestelmä tilanteessa jossa valo ei syystä tai toisesta toimi, jolloin tosiaan on ihan hyvä varmistaa että jokin tunnistettava asia heijastaa fillarista myös valon ollessa pimeänä.

Urheilukäyttöön tarkoitetun pyörän säädös on mielestäni hölmö poikkeus. Joko sovitaan kaikille että valoisalla ei ole niin justiinsa heijastimien kanssa, tai jos olet pelkästään treenaamassa, niin pieni painolisä ei haittaa menoa. Lisäksi vaihdemäärä on idioottimainen määrittely... vaihteitahan on fillarissa niin monta kuin maasto ja mies tarvitsee.

paaton
17.09.2015, 20.06
marathon ja marathon plussat taitaa molemmat löytyä reflex-versioina.

Vähän karkaa aiheesta, mutta löysinkin jo marathon racerit 30mm leveinä. Paino pysyy noissa edes jollain tapaa järkevänä.

https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/Marathon-Racer-Performance-RaceGuard-SpeedGrip-Drahtreifen-p30362/

Tietenkin minullakin on valot molemmissa päissä, mutta nuo sivuheijastimet eivät kyllä ole turhia. Kaikista ajokamoista kun ei kunnollisia heijastimia löydy.

viivi
17.09.2015, 20.10
Tuleeko mieleen jotain toista elämän osa-aluetta jossa on yhtä helppoa olla anarkisti?

kpyora
17.09.2015, 22.30
Miksi heijastimien käyttö ja tarpeellisuus on vaikeita ymmärtää? Niitä ei oo kielletty minkään painoisissa polkupyörissä.

Sen takia, että nuo säädökset ovat tekniikaltaan viime vuosituhannella - eikä sieltäkään ihan lopusta. Osoittavat lähinnä, kuin huonosti lain kirjoittanut kesuri ymmärtää polkupyöräilyä. Minusta LVM voisi sen verran kunnioittaa polkupyörää liikennemuotona, ettei käyttäisi kesätyttöjä lainsäädäntötyössä. Teksti on niin huonoa, ettei se voi olla vakkarityöntekijän tekemää.

Auvo
18.09.2015, 09.00
Vähän OT, mutta mitäs heijastimia vaaditaan muilta ajoneuvoilta? Autossa pitää olla takana punaiset heijastimet, oletan että sama koskettaa kaikkia ajoneuvotyyppejä. Traktorissa ja mopoautossa on takana lisäksi hitaan ajoneuvon kolmio, joka taitaa olla heijastava sekin. Mutta vaaditaanko muilta kuin polkupyöriltä heijastimia eteen tai sivulle? Kuorma-autoissa näkee kyljissä keltaisia heijastimia, mutta ovatko ne pakollisia?

ptaipale
18.09.2015, 09.39
Mutta tuo painojuttu on ehkä typerin kaikista.

Veikkaanpa, että se on pyöräilyharrastajien sinne huolella lobbaama, eikä vain ministeriön omaa keksintöä. On haluttu, että harjoitteluun käytettävässä maantiepyörässä ei ole pakko pitää kaikkia heijastimia.

Enkä myöskään ymmärrä, miksi maasturiin ei voisi laittaa niitä heijastimia. Hyvin kevyessä maantiepyörässä tuossa on sentään se idea, että heijastimet lisäisivät painoa jotenkin havaittavalla tavalla.

ptaipale
18.09.2015, 09.47
Vähän OT, mutta mitäs heijastimia vaaditaan muilta ajoneuvoilta? Autossa pitää olla takana punaiset heijastimet, oletan että sama koskettaa kaikkia ajoneuvotyyppejä. Traktorissa ja mopoautossa on takana lisäksi hitaan ajoneuvon kolmio, joka taitaa olla heijastava sekin. Mutta vaaditaanko muilta kuin polkupyöriltä heijastimia eteen tai sivulle? Kuorma-autoissa näkee kyljissä keltaisia heijastimia, mutta ovatko ne pakollisia?

Vaatimuksia paljonkin, ja ne ovat ylettömän monimutkaisia eri ajoneuvoluokkien osalta. Kyllä, erilaisia sivu- ja ääriviivaheijastimia vaaditaan monilta ajoneuvoilta. Samoin esim. tuota ruskeankeltaista vaaditaan takaylityksen merkitsemiseen.

Lista löytyy täältä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248

Pääosin säädökset ovat suoraan eurodirektiivissä 76/75/ETY.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31976L0757
ja onnea vaan tuon kanssa.

ealex
18.09.2015, 09.48
Enkä myöskään ymmärrä, miksi maasturiin ei voisi laittaa niitä heijastimia.
Juurikin maasturiin ei voi laittaa lain vaatimuksia täyttäviä pinnaheijastimia eikä poljinheijastimia. Lain vaatimuksia täyttävät pinnaheijastimet tarttuvat oksiin ja keräävät ruohoa ja poljinheijastimet kolisevat maastoon sekä tekevät lukkopolkimista yksipuolisia. Itselläni on laittomat putkimalliset pinnaheijastimet eikä poljinheijastimia ollenkaan, vaan niinen sijan heijastimia lahkeissa ja kengissä.

Eli laittomilla ajoneuvoilla olen liikenteessä. :rolleyes:

IncBuff
18.09.2015, 09.51
Veikkaanpa, että se on pyöräilyharrastajien sinne huolella lobbaama, eikä vain ministeriön omaa keksintöä. On haluttu, että harjoitteluun käytettävässä maantiepyörässä ei ole pakko pitää kaikkia heijastimia.

Enkä myöskään ymmärrä, miksi maasturiin ei voisi laittaa niitä heijastimia. Hyvin kevyessä maantiepyörässä tuossa on sentään se idea, että heijastimet lisäisivät painoa jotenkin havaittavalla tavalla.
Tuo painojuttuhan on ollut laissa ties kuinka kauan, että ei mitään uutta.

Ei ne heijastimet maastokäytössä tahdo pysyä kyydissä ja maastossa niitä ei muutenkaan vaadita.

Oatmeal Stout
18.09.2015, 10.47
Ei ne heijastimet maastokäytössä tahdo pysyä kyydissä ja maastossa niitä ei muutenkaan vaadita.
Millaisia heijastimia siellä perämeren perukoilla sitten on?

kpyora
18.09.2015, 11.06
...miksi maasturiin ei voisi laittaa niitä heijastimia...

Minäkin olen ajanut sen veran maastossa, että tiedän vastauksen: ne eivät pysy mukana. Heijastin on vaatimuksena huonosti kirjoitettu ja vanhentunutta tekniikkaa. Led-valot ovat nykypäivää.

marmar
18.09.2015, 11.16
Minäkin olen ajanut sen veran maastossa, että tiedän vastauksen: ne eivät pysy mukana. Heijastin on vaatimuksena huonosti kirjoitettu ja vanhentunutta tekniikkaa. Led-valot ovat nykypäivää.

Minäkin olen 25 vuoden aikana ajanut maastossa sen verran, että tiedän että laadukkaat heijastimet pysyy varmasti mukana siinä missä muutkin osat. Tosin välillä hieman haasteellista löytää noita laadukkaita...

Oatmeal Stout
18.09.2015, 11.22
Minäkin olen ajanut sen veran maastossa, että tiedän vastauksen: ne eivät pysy mukana. Heijastin on vaatimuksena huonosti kirjoitettu ja vanhentunutta tekniikkaa. Led-valot ovat nykypäivää.
Miten se led-valon valolähde pysyy mukana - valohan etenee kohtuu nopeasti poispäin lähteestään? Kiinniruuvattavia heijastimia tai eijastimiten kiinnikkeitä on ollut vuosikymmeniä ja kiinniliimautuviakin pitkään.

Marsusram
18.09.2015, 12.46
Minäkin olen 25 vuoden aikana ajanut maastossa sen verran, että tiedän että laadukkaat heijastimet pysyy varmasti mukana siinä missä muutkin osat. Tosin välillä hieman haasteellista löytää noita laadukkaita...
Heijastinteippi tarpeeksi isoina pintoina on toimivampi ja halvempi (mutta laiton) ratkaisu.
Kovat muovihärpäkkeet rungossa/polkimissa/pinnoissa menee pas2 varmasti kun käy maaston puolella, vaikka miten olisivat kiinni.
Ohjaustankoon ja satulaputkeen taas mieluummin laittaa paremmin näkyvän LED-valon kuin kissansilmän.

kpyora
19.09.2015, 19.22
...Pimeällä poljinheijastin on kuitenkin se, mikä näkyy etenkin taaksepäin hyvin...

Eiköhän se tällä vuosituhannella ole joko vilkkuva LED selässä tai ruiskaus heijastinmaalia lahkeissa. :D


Miten se led-valon valolähde pysyy mukana...

Aika hyvin, mun ne laittaa kiinni reppuun. Ai niin, sitähän ei lakia kirjoittanut kesuri ollut ymmärtänyt.

Ongelma on, että laissa satuillaan teknisesti vanhentuneita tapoja näkyä, sen sijaan että siinä olisi annettu vaatimus näkyä pimeän aikaan. Itse muuten ajoin Espoossa juuri merkitsemättömään tietyöhön. Ei riitä näkyminen, pitää myös nähdä. Tämän jälkeen on maantielenkeilläkin eteenpäin tuhat lumenia.

rhubarb
19.09.2015, 19.42
Heijastinteippihän on usein hyvä vaihtoehto. Mulla on krossarissa sitä joka puolella, mutta maantiefiloonkin saisi varmaan pienet kaistaleet. Nykyaikaan teippiä saapi vaikka punaisena tai mustana.

yyri
19.09.2015, 20.58
Juurikin maasturiin ei voi laittaa lain vaatimuksia täyttäviä pinnaheijastimia eikä poljinheijastimia. Lain vaatimuksia täyttävät pinnaheijastimet tarttuvat oksiin ja keräävät ruohoa ja poljinheijastimet kolisevat maastoon sekä tekevät lukkopolkimista yksipuolisia. Itselläni on laittomat putkimalliset pinnaheijastimet eikä poljinheijastimia ollenkaan, vaan niinen sijan heijastimia lahkeissa ja kengissä.

Eli laittomilla ajoneuvoilla olen liikenteessä. :rolleyes:

Nuo putkimalliset valkoiset pinnaheijastimethan sallittiin nyt tänä vuonna, samalla kun otsavalaisin pyöränvalona. Itse laitan radoniin muutamia noita pötköjä pinnoihin, musta heijastinteippihän olisi vielä hyvä vanteen reunaan. Mistähän moista saisi?

Jouko_T
19.09.2015, 21.37
Heijastinteippihän on usein hyvä vaihtoehto.

Niin minäkin luulin! Ostin kerralla 50 metriä!
Vaan onpa vänkää liimaa takapuolella. Ei pysy pyörän putkessa, vaan alkaa irtautua muutamassa päivässä.
Ajattelin, että saapa ainakin pinnaheijastimet, kun taittaa kaksin kerroin pinnan ympärille, ja on liimapinta liimapintaa vasten.
Ei teipin liima pysynyt edes omassa liimassaan kiinni.

Täytynee pistää renkaisiin nitojalla. Jokohan pysyisi?

kolistelija
19.09.2015, 21.53
Yliopiston Apteekki myy heijastinteippiä joka on pysynyt jopa vaatteissa kymmenkunta pesua. Pysyy myös fillarissa.

ealex
19.09.2015, 23.46
Nuo putkimalliset valkoiset pinnaheijastimethan sallittiin nyt tänä vuonna, samalla kun otsavalaisin pyöränvalona. Itse laitan radoniin muutamia noita pötköjä pinnoihin, musta heijastinteippihän olisi vielä hyvä vanteen reunaan. Mistähän moista saisi?
Ei sallittu ainoina sivuheijastimina, vaan sallittiin heijastavat renkaat. Nuo putkimalliset valkoiset pinnaheijastimet ovat sallittuja ainoastaan lisäheijastimina heijastavien renkaiden tai perinteisten "ruskeankeltaisten" sivuheijastimien lisäksi, joiden ”tulee vastata luokkaa IV joko direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, taikka E-säännön nro 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti.” :rolleyes: Tuolla aloitusviestissähän tämä kaikki lukee.

-jamo-
20.09.2015, 06.25
Minä kävin Etolasta tällaista Scotch (http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/ScotchliteNA/Scotchlite/Products/~/3150A-SOLAS-Grade-Pressure-Sensitive-Adhesive-Film?N=4621+3293827308&rt=rud) heijastinteippiä ja liimailin sitä hybridin runkoon vähän sinne ja tänne. Aika sikahyvin heijastelee mitä fikkarin kanssa pimeässä huoneessa kokeilin. Saa nähdä miten tuo pitkässä juoksussa pysyy kiinni kun materiaali on melko jäykkää. Parin tuuman levyisenä hinta oli noin 3,5 €/m ja saa myös oranssina ja punaisena.

vihtis83
20.09.2015, 07.59
^ Toi teippi on muuten todella hankalasti irroitettavaa jos joskus haluaa pois. Heijastaa kyllä hyvin.

Velogi
20.09.2015, 08.56
Eiköhän se tällä vuosituhannella ole joko vilkkuva LED selässä tai ruiskaus heijastinmaalia lahkeissa. :D


Testasin noita jälkimmäisiä juuri, ei niistä ainakaan valojen ja heijastimien korvaajaksi ole: https://youtu.be/MpNYzR5ono0

oem
20.09.2015, 10.11
[QUOTE=kpyora;2436357]Eiköhän se tällä vuosituhannella ole joko vilkkuva LED selässä tai ruiskaus heijastinmaalia lahkeissa. :D

Aina parempi jos näyttää polkupyöräilijältä kuin joulukuuselta tms.

Kiitos Velogille hyödyllisestä videosta.
Siitä voi nähdä senkin miten alas autojen lähivalot näyttää ja päätellä että heijastimet toimivat parhaiten ja näkyvät kauempaa alhaalta. Laitoin tästä syystä toisen punaisen, 40mm E normin heijastimen, kiinni takanavan kohdille tien puolelle heijastamaan taakse.
Pikkuledit häviää valokeilassa mutta takaheijastin näkyy tosi hyvin, tosin vasta lähellä, noin 5-10m päässä. Poljinheijastimet ja alas sijoitettu takaheijastin näkyvät paljon kauempaa, jopa kymmenien metrien päästä.
Sama pätee sivuheijastimiin jossa pinnaheijastimet näkyvät parhaiten.

Marsusram
20.09.2015, 10.57
[QUOTE=kpyora;2436357]
Sama pätee sivuheijastimiin jossa pinnaheijastimet näkyvät parhaiten.
Jos on jo siirtynyt levyjarruihin, niin vanteissa on paljon pintaa heijastinteipille. Siinä pysyy paremmin mukana kuin muovilelut pinnoissa.
Silloin tällöin huomaa ettei heijastimista olisi mitään apua kun toisella ajoneuvolla ei ole valoja päällä. Omat valot pelastavat tällöin.

MacKonte
22.09.2015, 07.56
Tarkastelin omia ajoasuja ja niissä on heijastavaa joka suuntaan enemmän, kuin laki vaatii polkupyörään. Kengissä, housuissa, paidoissa, takeissa, hanskoissa...vain kypärästä en löytänyt yhtään heijastinmateriaalia. Turha tätä täällä on toivoa, mutta lainsäätäjä voisi päivittää määräyksen tälle vuosituhannelle, kun vaatevalmistajat lisäävät lähes kaikkiin urheiluvaatteisiin heijastavaa pintaa.

oem
22.09.2015, 08.12
Lainsäätäjä ei voi määrätä käytettäväksi tiettyjä tai tietyn tyyppisiä pyöräilyvaatteita ja varusteita, paitsi kypärä. Polkupyörän varusteita kyllä.
Olis hyvä kun pyöräilijä näkis itsensä autosta kuskin silmin.

Ulkorengas
22.09.2015, 08.40
Lainsäätäjä voi määrätä käyttämään vaatteita, joissa on tietty määrä tietyn standardin mukaista heijastavaa materiaalia ja loisteväriä. Näin on esim. rakennustyömailla. Käytännössä tullaan kuitenkin samaan ongelmaan, josta keskustellaan kypäräpakon yhteydessä eli menetetäänkö liian tarkoilla vaatimuksilla osa pyöräilyn eduista. Tarvehan on kasvattaa pyöräilyn määrää, ei vähentää sitä.

Vaatetukseen liittyy kuitenkin ongelma heijastavuuden säilymisestä. Valmistajat ilmoittavat tietyn määrän pesuja, minkä heijastimet kestää vaatimukset täyttävinä. Muistaakseni tuossa puhutaan suuruusluokkana n. 20 pesukerrasta. Sen jälkeen juridisesti ajateltuna heijastimia ei ole olemassa. Aktiivisella pyöräilijällä tämä tarkoittaa sitä, että pyöräilyn kustannukset kohoavat välittömästi tähtitielliselle tasolle.

Tässä asiassa voi kyllä suhteellisen hyvällä omatunnolla todeta, että siinä vaiheessa kun poliisi alkaa tutkia suurennuslasin kanssa pyörien lainmukaisuutta, on meillä asiat yhteiskunnassa todella hyvin. Tällä hetkellä niiden aika menee pakolaistulvan perkaamiseen ja alkoholin väärinkäyttäjien aiheuttamien ongelmien selvittämiseen, eikä aika riitä edes pyörävarkauksien osalta muuhun kuin rikosilmoituksen vastaanottamiseen jos siihenkään. Kerran vuodessa järjestetään puolen tunnin mittainen pyörien valoihin keskittyvä valvontakampanja.

oem
22.09.2015, 08.48
Onko normitetun heijastinasun käyttö rakennustyömailla laissa?

Esa S
22.09.2015, 08.49
Ranskassa lainsäätäjä on määrännyt pakolliseksi EN1150 standardin mukaisen heijastinliivin käytön pimeällä pyöräiltäessä.

Sen sijaan pyörässä ei vaadittu olevan mitään heijastimia, ainoastaan valot edessä ja takana. Näin siis Paris-Brest-Paris ajossa pyörän katsastuksessa, liivit jaettiin kaikille osallistujille.

oem
22.09.2015, 08.55
Heijastinliivi näkyy tosi hyvin. Tulee itse käytettyä standardin mukaista liiviä pimeimpään aikaan.

Ulkorengas
22.09.2015, 09.03
Onko normitetun heijastinasun käyttö rakennustyömailla laissa?

Työturvallisuuslain ja sitä tukevien asetusten mukaan on.

MacKonte
22.09.2015, 12.25
Pyöräilijänä näen itseni autoilijan silmin ajaessani autolla, usein pimeässä hämmästellen täysin pimeitä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Parhaiten erottuvat heijastinliivillä tai vastaavalla varustetut polkijat ja ne, joiden vaatteiden heijastinnauhat liikkuvat ajovaloissa. Jotenkin vaan tuntuu olevan vaatemuotina musta tai muuten tumma vaatetus, jolloin pyöräilijä katoaa puiden siimekseen ja illlan hämärään. Oma ajopaita on punainen tai oranssi, takki neonkeltainen ja kypärä valkoinen aivan näkyvyyden vuoksi.

Lainsäätäjä ei voi määrätä käytettäväksi tietynlaisia vaatteita, mutta voi kaiketi vaatia myytäviltä/käytettäviltä asusteilta tiettyä heijastavuutta? Tämän ovat oivaltaneet osa valmistajistakin ja ainakin NW:llä, Pearl Izumilla ja Yokolla on varsin hyvin heijastavaa materiaalia ainakin osassa pyöräilyasusteista. Taitaa olla heijastimia jopa Lidlin kamppeissa?

hartsu
22.09.2015, 18.42
Pyöräilijänä näen itseni autoilijan silmin ajaessani autolla, usein pimeässä hämmästellen täysin pimeitä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Parhaiten erottuvat heijastinliivillä tai vastaavalla varustetut polkijat ja ne, joiden vaatteiden heijastinnauhat liikkuvat ajovaloissa. Jotenkin vaan tuntuu olevan vaatemuotina musta tai muuten tumma vaatetus, jolloin pyöräilijä katoaa puiden siimekseen ja illlan hämärään. Oma ajopaita on punainen tai oranssi, takki neonkeltainen ja kypärä valkoinen aivan näkyvyyden vuoksi.

Lainsäätäjä ei voi määrätä käytettäväksi tietynlaisia vaatteita, mutta voi kaiketi vaatia myytäviltä/käytettäviltä asusteilta tiettyä heijastavuutta? Tämän ovat oivaltaneet osa valmistajistakin ja ainakin NW:llä, Pearl Izumilla ja Yokolla on varsin hyvin heijastavaa materiaalia ainakin osassa pyöräilyasusteista. Taitaa olla heijastimia jopa Lidlin kamppeissa?

Taitaa olla aika pieni porukka joka käyttää erityisiä ajovaatteita pyöräillessä, itselläkään ei ole yhtään "pyöräilyvaatetta" ollut muistaakseni koskaan. Heijastinliivi kyllä löytyy.
Normaalivaatteisiin voi olla aika hankalaa saada heijastavuutta lainsäädännöllä. Mutta jos pyörässä on lain vaatimat heijastimet niin se kyllä riittää jo aika pitkälle.

orc biker
22.09.2015, 21.00
Lainsäätäjä ei voi määrätä käytettäväksi tiettyjä tai tietyn tyyppisiä pyöräilyvaatteita ja varusteita, paitsi kypärä. Polkupyörän varusteita kyllä.

No, miksi ne pitäisi määrätä? Miksi ei voi määrätä, että ne heijastimet ovat jossain? Pyörässä, kengässä, pipossa, mitä väliä? Kunhan ovat.

pturunen
22.09.2015, 21.08
^millä perusteella oletusarvoisesti nopeasti ja muun liikenteen kannalta vaikeissa paikossa ajavat kilpapyörät ovat jonkun painorajoituksen perusteella vapautettu heijastimista, mutta metsässä ajavat enskapyörät eivät? Siirtymät ajetaan noilla muutenkin niin hiljaa, että lamppu riittää havainnoimaan liikkujan.

Perinteisesti poljinheijastimet ovat kaikki kadonneet yhden lenkin jälkeen ja näin saastuttavat maaperää. Hyötyfaktori niissä on nolla. Repussa on heijastin, miksi se ei muka riitä takaa tuleville?

MacKonte
22.09.2015, 21.19
Taitaa olla aika pieni porukka joka käyttää erityisiä ajovaatteita pyöräillessä, itselläkään ei ole yhtään "pyöräilyvaatetta" ollut muistaakseni koskaan. Heijastinliivi kyllä löytyy.
Normaalivaatteisiin voi olla aika hankalaa saada heijastavuutta lainsäädännöllä. Mutta jos pyörässä on lain vaatimat heijastimet niin se kyllä riittää jo aika pitkälle.

Taitaa tässä mennä se "aktiivipyöräilijän" ja "sunnuntaipyöräilijän" raja ;) Kauppareissuja (500m) lukuunottamatta ajokamppeet on aina pyöräilyyn tarkoitettuja. Mukavuus on ihan toista kuin verkkareissa polkeminen.

Kuulun kai sitten siihen pieneen porukkaan, joka ajaa vain erityisissä ajovaatteissa :)

IncBuff
22.09.2015, 22.40
^millä perusteella oletusarvoisesti nopeasti ja muun liikenteen kannalta vaikeissa paikossa ajavat kilpapyörät ovat jonkun painorajoituksen perusteella vapautettu heijastimista, mutta metsässä ajavat enskapyörät eivät? Siirtymät ajetaan noilla muutenkin niin hiljaa, että lamppu riittää havainnoimaan liikkujan.

Ne on vapautettu heijastimien käytöstä VALOISAN aikaan jolloin lamppua ei tarvitse käyttää myöskään enskapyörässä.

Historic
24.09.2015, 13.54
Jos mulla olisi mitään valtaa, kieltäisin kaikenlaisten heijastinliivien käytön liikenteessä muilta kuin viranomaisilta. Jos ajoneuvon kuljettaja ei näe tiellä lakien mukaisia heijastimia käyttävää muuta kulkijaa, hänen _EI_ kuulu ajaa. Piste.

Joku lopetti lukemisen sen 0,635 metrin kohdalla. Minä vasta aloitin siitä. Ennen säädöksessä oli nojapyöriä huomioitu kertomalla että määräyksiä noudatetaan tätä matalammalta ajettavilla polkupyörillä "soveltuvin osin". Tämä on poistunut, joten nyt myös nojapyörissä on oltava esim. poljinheijastimet. Mitä siitä, että ne ovat ajon aikana ylös- ja alaspäin. Näkeväthän lentäjät ja madot sitten hyvin edellä menevän poljinkeskiön ja sitä seuraavan fillarin. ;)

Ei vaan ihan vakavasti: Jos lakeja pitää yksinkertaistaa, sitä ei tehdä siirtämällä ennen laissa olleet asiat jonkun alemman viranomaisen joten-kuten kokoon kyhäämään ohjeistukseen. Tieliikennelain kokonaisuudistusta kauhulla odotellen...

Historic
24.09.2015, 14.18
Avaatko tuota vähän.

Oman kokemukseni mukaan tavallinen pyörä on vaarallisempi. Sillä kun tarpeeksi ajaa, vähintäänkin kaatuu. Kolmipyöräisellä nojapyörällä en ole pystynyt niinkään pahoihin vahinkoihin. Tietysti tämä voi olla kokemattomuutta. Olenhan ajanut nojapyörillä vasta 10 vuotta.

Marenki
25.09.2015, 12.55
Kaksi-ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne javarusteet


Se kaikkein oleellisin puuttui: lähdeviite. Tekstistä voi saada käsityksen, että kyse on virallisesta määräyksestä, mutta se voi olla taitavasti viralliseksi määräykseksi naamioitu kirjoittajansa itse laatima manifesti.

Ainakin tuolta teksti löytyy:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1442405151/45c49f3b30c46669a9137bedad4f4c99/18537-32281-2014_L-maarays_VALMIS.docx

Saman tekstin vanhempi versio löytyy täältä:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1418973085/b7f7f333e66f55b9d1939df028b692e4/16436-Trafin_L-maarays_puhdas_versio.pdf

Kirjoittajan kohta 1 alkaa määräyksen kohdasta 5.


(http://www.trafi.fi/filebank/a/1442405151/45c49f3b30c46669a9137bedad4f4c99/18537-32281-2014_L-maarays_VALMIS.docx)

toke lahti
06.03.2017, 13.23
Osaisko joku osottaa mulle kohdan, jossa määritellään fillarin peräkärryn max. paino eli massa?

Kare_Eskola
06.03.2017, 13.37
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257

34 § (24.4.1998/291)
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin
***
2. Polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kg.

TH78
06.03.2017, 18.23
Joo....o..